kostal

Ο δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε πρόσφατα την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την υποβολή σχεδίων και προτάσεων με σκοπό την «ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων».

ΣκοπόςΑντικείμενο του διαγωνισμού:

Σκοπός του διαγωνισμού είναι:  
 • Η δημιουργία και η αύξηση του προσβάσιμου δημόσιου χώρου μέσω της ενδυνάμωσης του αδρανούς αποθεματικού επιφανειών γης, στην ικανοποίηση των αναγκών ενός σύγχρονου πολιτιστικού-κοινωνικού πολυχώρου με καλλιτεχνικό και εναλλακτικό χαρακτήρα.
 • Η «δημιουργία – σύνθεση» πρωτότυπων εικόνων , δράσεων και εμπειριών στην περιοχή μελέτης για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.
 • Η «σύνταξη» ενός αρχιτεκτονικού καμβά για την ανάπτυξη εναλλακτικών και καλλιτεχνικών δράσεων με την ταυτόχρονη ενσωμάτωση – εναρμόνιση του – ιθαγενούς χαρακτήρα- φυσικού τοπίου.
 • Η ενσωμάτωση λειτουργικών εξυπηρετήσεων για τους τελικούς χρήστες.
 • Η συνολική διαμόρφωση ενός πάρκου με βασικά συνδετικό ρολό μεταξύ του αστικού ιστού, του παραλίμνιου μετώπου και των γύρωθεν πόλων έλξης ενδιαφέροντος και
  δράσεων (ΚΕΠΑΒΙ, πάρκο κυκλοφορικής αγωγής, Σφαγεία κ.λπ.).
Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για την δημιουργία του πάρκου, με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού, προκειμένουνα προκύψει συνολικό αποτέλεσμα με υψηλής ποιοτικής στάθμης, σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην προβολή του πολυδιάστατου χαρακτήρα της πόλης και στην αναβάθμιση της.

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην δημιουργία ενός Πολιτιστικού Πάρκου, ικανοποιώντας τους παραπάνω στόχους:
Α. Διατήρηση σημαντικού μέρους των υφιστάμενων παλαιών κτιριακών εγκαταστάσεών των στρατιωτικών φυλακών και της ΕΡΤ (συγκεκριμένα τα κτίρια Α-Β-Γ ), καθώς και η υφιστάμενη εκκλησία με το βοηθητικό κτίριο που βρίσκεται δίπλα της. Η διατήρησηαποσκοπεί στην ενσωμάτωση των απαραίτητων χώρων για την ικανοποίηση των λειτουργικών εξυπηρετήσεων που αφορούν στους τελικούς χρήστες του πάρκου.
Β. Διαμόρφωση επιφάνειας μεγέθους από 4.000 – 6.000 m², σε κατάλληλη θέση (κατά την κρίση του μελετητή), για την πραγματοποίηση υπαίθριων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων – παραστάσεων μουσικών, θεατρικών, χορευτικών κ.λπ., προσπαθώντας να γίνει χρήση ενός ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού συντακτικού για την εξεύρεση πρωτότυπης λύσης σε ότι αφορά στην πλήρη λειτουργία του χώρου ( χρήση ενδεχομένως του ανάγλυφου ή άλλων φυσικών ή τεχνητών στοιχείων – κατασκευών, που εναρμονίζονται με την κείμενη νομοθεσία, για την διαμόρφωση καθιστικών επιφανειών ή γενικότερα θέσεων κοινού).
Γ. Ένταξη ήπιων μορφών αθλητικών δραστηριοτήτων στο λειτουργικό διάγραμμα του πάρκου όπως διαδρομές για ποδήλατο, τζόκινγκ, χρήση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής κ.λπ. ή άλλες πιθανές εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες κατά την κρίση του μελετητή. Οι ενσωμάτωση συνήθων γηπέδων αθλοπαιδιών (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ κλπ) δεν είναι επιθυμητή.
Δ. Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάσης, συγκέντρωσης, απομόνωσης, παιχνιδιού, πικνίκ, flirt corner, απόλαυσης θέας φυσικού τοπίου, προστασίας από καιρικά φαινόμενα, προσωρινής ή μόνιμης έκθεσης καλλιτεχνικών έργων, βιωματικών εργαστηρίων κ.λπ.
Ε. Απόδοση επιφάνειας στο σύνολο της διάταξης του πάρκου και σε κατάλληλη θέση (κατά την κρίση του μελετητή) με προορισμό την προσωρινή στάθμευση οχημάτων (Ι.Χ., ταξί, λεωφορεία) , την επιβίβαση-αποβίβαση και φορτοεκφόρτωση εξοπλισμού καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων κ.α. αλλά και την στάθμευση οχημάτων ατόμων ειδικών αναγκών.
ΣΤ. Προσαρμογή του πάρκου στο γύρω τοπίο όχι διαταράσσοντας αλλά αφήνοντας το φυσικό τοπίο να διαδραματίσει τον πρωταρχικό ρολό.
Ζ. Ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε να δοθεί έμφαση πρόσβασης στο πάρκο και στον τρόπο οργανικής σύνδεσης αυτού με τον αστικό ιστό, το παραλίμνιου μέτωπο και τους γύρωθεν πόλους έλξης ενδιαφέροντος και δράσεων (ΚΕΠΑΒΙ, πάρκο κυκλοφορικής αγωγής, Σφαγεία κ.λπ.)
Η. Τέλος είναι σημαντικό να γίνει προσπάθεια από την πλευρά των μελετητών η πρότασή τους να έχει διευρυμένα όρια αφενός προς την λίμνη και αφετέρου στη λεωφόρο Γεννηματά, παρόλο που η περιοχή μελέτης περιορίζεται σε αυτές τις εκτάσεις που μέχρι σήμερα ανήκουν στον Δήμο Ιωαννιτών. Σε κάθε περίπτωση, η κάθε πρόταση οφείλει να αποτελεί αυτόνομη λειτουργική ενότητα τόσο εντός των όριων που ορίζονται από τις σημερινές ιδιοκτησίες του Δήμου, όσον και με τα διευρυμένα όρια, δηλαδή με την λίμνη και την λεωφόρο Γεννηματά.

Κριτήρια αξιολόγησης

Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψιν ο βαθμός προσέγγισης στους τιθέντες στόχους και κυρίως ως προς:
 • τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης,
 • τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κοινόχρηστου, υπερτοπικού και δημόσιου χαρακτήρα του χώρου,
 • το λειτουργικό και αισθητικό αντίκτυπο της πρότασης στο παραλίμνιο μέτωπο καθώς και στις χρήσεις που την περιβάλουν,
 • την αναβάθμιση της εικόνας του παραλιμνίου μετώπου και την ανάδειξη της του χώρου ως σημείο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής,
 • την πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και την οικονομία υλοποίησης της πρότασης.- την αρμονική συνεργασία μεταξύ του νέου εναλλακτικού καλλιτεχνικού πάρκου ως χώρου πολιτισμού και αναψυχής και των σύγχρονων χρήσεων και απαιτήσεων που περιέχει , ώστε η περιοχή μελέτης να αποτελέσει ζωντανό μέρος του οργανισμού της πόλης,
 • την κάλυψη των ζητούμενων όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας, δηλαδή στο «αντικείμενο του διαγωνισμού».
Η κριτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν την προβληματική και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και με συγκριτική εξέταση των παραδοθέντων μελετών διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την ιεράρχηση και τη βαρύτητα των κριτηρίων που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

Προθεσμία και τόπος υποβολής προτάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 22/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία υποβολή δε γίνεται δεκτή.

Ανάθεση – Αμοιβή μελέτης

Η Διοργανώτρια Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να αναθέσει στην ομάδα μελέτης που θα πάρει το 1ο Βραβείο την εκπόνηση της μελέτης, εφόσον αποφασίσει να εκτελέσει μέρος ή το σύνολο του έργου.
Για την εκπόνηση της συνολικής μελέτης, αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και φυτοτεχνική, θα συναφθεί δημόσια σύμβαση με τον πρώτο βραβευόμενο, ποσού 263.000,00 € συμπεριλαμβανομένων: α) του ποσού απροβλέπτων 15% (σύμφωνα με την παρ. 8α του Άρθρου 93 του Ν 4412/2016 β) ΦΠΑ 24% και στρογγύλευσης (προ ΦΠΑ) 205,34€.
Η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΛΥ/οικ.463/Φ.51/Μ-Δ/21-03-2017 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ, υπολογίζεται σε ποσοστό 60% των προεκτιμώμενων, που προκύπτει βάσει των διατάξεων του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών που ισχύει μέχρι σήμερα (Απόφαση Αριθμ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017) και με το άρθρο 53 παρ. 8ι του Ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό εδώ