Έχοντας εξασφαλίσει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/175070/20.04.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη, την άδεια διανομής θερμικής ενέργειας, από το γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Άνθειας-Αρίστηνου, θερμικής ισχύος 9,8 MWth, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υπέβαλε στο Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία–Θράκη/2014-2020 πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ. Κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτιρίων» συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.640. 872,05 ευρώ.

Σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης τόνισε ότι «με την εξασφάλιση του ανωτέρω ποσού προβλέπεται η κατασκευή 18 χλμ δικτύου αγροτικής και αστικής τηλεθέρμανσης, η δημιουργία ενός θερμικού σταθμού 220 τ.μ. στην Άνθεια, δίκτυα για θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις καθώς και η δυνατότητα θέρμανσης 12 κτιρίων πέριξ της περιοχής», προσθέτοντας ότι «επόμενη κίνηση της δημοτικής αρχής είναι η δημιουργία ενός εργοστασίου παραγωγής πέλετ και η αντικατάσταση των λεβήτων πετρελαίου με αντίστοιχους πέλετ, γεγονός που θα εξοικονομήσει τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ».

Από την άλλη πλευρά, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Ιωάννης Φαλέκας ανέφερε ότι ο «Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που έχει εξασφαλίσει άδεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου και μάλιστα για 50 χρόνια, η αξιοποίηση του οποίου θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής όσο και για τα ταμεία του Δήμου μας».