Τη σύναψη δανείου ύψους 186.000 ευρώ για την εγκατάσταση φ/β σταθμών σε δημοτικά κτήρια, ενέκρινε, ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Τα φωτοβολταϊκά αναμένεται να εγκατασταθούν: Στον Δ’ και Ε’ Παιδικό Σταθμό, στο κτήριο Λάρδα (πρώην Δημαρχείο στη Θουκυδίδου), στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, στο Μέγαρο Χορού και στο Δημαρχείο.
Σύμφωνα με την εισήγηση από τη Διεύθυνση Οικονομικών που εγκρίθηκε, το δάνειο θα συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (κατά 75% θα καλυφθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το υπόλοιπο 25% από το Ταμείο, καθώς οι τράπεζες της χώρας μας δεν ανταποκρίθηκαν σε σχετική πρόσκληση του δήμου). Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου θα είναι έως 12 χρόνια.

Πηγή: eleftheriaonline.gr