kostal

Πολλαπλές λύσεις στον σχεδιασµό, στην διαχείριση και στην υλοποίηση µεγάλων τεχνικών έργων προτείνει µέσω συνέντευξης που παραχωρεί στο επαγγελματικό portal «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», ο κ. Γιάννης Κουφαλιτάκης, Διευθυντής Τµήµατος Μεγάλων Έργων και Προδιαγραφών της IDEAL STANDARD ΑΒΕΕ.

koufalitakis

Ερώτηση: Ποιος είναι ο ρόλος του τµήµατος “Έργων και Προδιαγραφών”;

Απάντηση: Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση στην κατασκευή ή την ανακαίνιση ενός µεγάλου έργου απαιτούν την συµµετοχή έµπειρων και εξειδικευµένων συνεργατών, µε συνέπεια και σεβασµό στην παροχή υπηρεσιών τόσο κατά το στάδιο προετοιµασίας αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του. Ειδικά για έργα ιδιαίτερων απαιτήσεων, η Ideal Standard παρέχει, ένα αξιόπιστο και άρτια εκπαιδευµένο τµήµα το οποίο µπορεί και συµµετέχει από το «εµβρυακό» στάδιο του έργου, όταν αυτό βρίσκεται στη φάση του σχεδιασµού, και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του.
Με τον όρο «Έργα» χαρακτηρίζουµε τα µη οικιστικά κτίρια όπως, νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα, δηµόσια κτίρια. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να ενταχθούν επιλεκτικά, µε κριτήριο τον όγκο πωλήσεων,  και µερικά µεγάλα οικιστικά συγκροτήµατα.
Το τµήµα µας “Έργων & Προδιαγραφών” βρίσκεται καθηµερινά σε επαφή µε µεγάλα τεχνικά µελετητικά – κατασκευαστικά γραφεία και ξενοδοχειακές µονάδες είτε για ενηµέρωση είτε για να µελετήσει τις ανάγκες ενός συγκεκριµένου έργου.

Ερώτηση: Ποιοι είναι οι άξονες λειτουργίας του τµήµατος και ποια τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ideal Standard σε αυτή την αγορά;

Απάντηση: Η βαθιά γνώση για το χώρο του µπάνιου και η διεθνής εµπειρία, επιτρέπει στην Ideal Standard να πρωτοστατεί στις αλλαγές διεθνώς και να διαµορφώνει νέα ρεύµατα. Δεν είναι τυχαίο που το brand Ideal Standard  περισσότερο από 40 χρόνια  έχει µακράν τα υψηλότερα ποσοστά πωλήσεων και αναγνωρισιµότητας στο ελληνικό κοινό µε ποσοστό 90%. Η εταιρία επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη προϊόντων µε άξονες την αισθητική, την άνεση, την εργονοµία, την ασφάλεια στη χρήση αλλά και το σεβασµό στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.  Επιπλέον, ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατά µας είναι η µεγάλη ευελιξία στην διαχείριση µεγάλων έργων χάρις στην πολύπλευρη γκάµα των προϊόντων µας.
Στο κύριο brand µας Ideal Standard, λειτουργούν προϊοντικές γκάµες και άλλων εταιρειών του οµίλου Ideal Standard Internationa όπως Ceramica Dolomite, Porcher και Armitage Shanks. Ειδικότερα η Armitage Shanks συµπεριλαµβάνει αντιβανδαλιστικά προϊόντα για χώρους όπως γήπεδα, σωφρονιστικά ιδρύµατα, και ειδικά προϊόντα για σχολικές µονάδες. O µεγαλύτερος όγκος εργασίας µας κατανέµεται κυρίως στον ξενοδοχειακό τοµέα, κάτι αναµενόµενο, αν σκεφθεί κανείς ότι διαθέτουµε 400 χιλιάδες δωµάτια – αριθµός µεγάλος συγκριτικά µε την συνολική δυναµική της ελληνικής αγοράς
Ακόµα, δεν θα µπορούσαµε να παραβλέψουµε το µεγάλο πλεονέκτηµα της εταιρείας µας, το τµήµα After Sales Service. Όλες οι ανάγκες που µπορεί να προκύψουν µετά την τοποθέτηση των προϊόντων σε ένα έργο (απλή συντήρηση, ανταλλακτικά ή επιδιόρθωση πιθανών βλαβών), το συγκεκριµένο τµήµα µπορεί να καλύψει τις ιδιαιτερότητες κάθε project, σε µεγάλο βάθος χρόνου.

Ερώτηση: Υπάρχουν «εργαλεία» που ένα δίκτυο µπορεί να προσφέρει σε µια µεγάλη εταιρία – σε σχέση µε τις µικρότερες εταιρίες;

Απάντηση: Υπάρχει διαφορά σε µία µεγάλη εταιρεία όπως η Ideal Standard. Πριν από 2 χρόνια για παράδειγµα, επενδύσαµε πανευρωπαικά σε ενα σύστηµα µηχανογράφησης CRM. Στο σύστηµα αυτό, το τµήµα «Έργων & Προδιαγραφών» κάθε χώρας εισαγάγει καθηµερινά λεπτοµερή στοιχεία που αναφέρονται σε κάθε έργο που αναλαµβάνουµε ή πρόκειται να αναλάβουµε.
Χάρις στο CRM µας δίνεται η δυνατότητα:
  • να έχουµε εύκολη, γρήγορη και λεπτοµερή ενηµέρωση για κάθε έργο, σε κάθε χώρα,
  • να µπορούµε να ανταλλάσουµε στοιχεία µεταξύ µας για διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων,
  • να διαχειριζόµαστε όλη την πληροφόρηση του έργου, από τη σκέψη µέχρι το τελικό στάδιο,
  • να παρακολουθούµε την εξέλιξη του κάθε έργου και ποιοτικά και ιστορικά και στατιστικά.
Το CRM αποτελεί ένα καθηµερινό και πολύ χρηστικό εργαλείο µας, το οποίο συντονίζεται από τις Βρυξέλλες και την Αγγλία.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι ειδικές ανάγκες που έχουν τα µελετητικά γραφεία και πώς τις ικανοποιείτε ως τµήµα;

Απάντηση: Αυτό που κατά βάση αποζητούν τα Μελετητικά γραφεία κυρίως είναι προδιαγραφές, πιστοποιήσεις, ενηµερωτικό υλικό και φυσικά το after sales service. Επίσης σηµαντικό ρόλο παίζει ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός 3D Autocad καθώς και η προσωπική επαφή µε τον πιθανό προµηθευτή τους.  Μία σηµαντική αλλαγή που οριοθέτησε την δραστηριότητα του τµήµατός µας µπορεί να θεωρηθεί η στιγµή που αποφασίστηκε η Ideal Standard να έχει άµεση επαφή µε τους συντονίζοντες στο κάθε έργο. Παράλληλα, στο Εκθεσιακό Κέντρο της εταιρείας, χάρις στον ιδιαίτερο τρόπο συγκριτικής παρουσίασής των προϊόντων, η επιλογή από τον ενδιαφερόµενο γίνεται ευκολότερη.

Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν ιδιαίτερη σηµασία σε ένα ξενοδοχειακό µπάνιο;

Απάντηση: Στην αντίληψη ενός σύγχρονου ξενοδόχου, ένα προσεγµένο µπάνιο θεωρείται προστιθέµενη αξία για το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει. Γι’ αυτό το λόγο, όλα τα ξενοδοχεία έχουν ευαισθητοποιηθεί και ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο σε σχέση µε το παρελθόν, για το design, την χρηστικότητα, την εργονοµία και την υγιεινή του µπάνιου. Η Ideal Standard, µε την πολύχρονη τεχνογνωσία, ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις. Με το αξιόπιστο και άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό µας, παρέχουµε συµβουλευτικές υπηρεσίες κατά τον σχεδιασµό του έργου, διευκολύνοντας στην σωστή επιλογή των κατάλληλων προϊόντων για τον εκάστοτε χώρο.

Ερώτηση: Ποια είναι η γνώµη σας για την τουριστική αγορά;

Απάντηση: Η κρίση και οι επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία δεν θα µπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον παγκόσµιο τουρισµό. Οι συνέπειες της διεθνούς κρίσης όπως ήταν αναµενόµενο, δεν ήταν αµελητέες ούτε για τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Παρόλο που ο ελληνικός τουρισµός υπερτερεί έναντι µεγαλύτερων σε έκταση και πληθυσµό ανταγωνιστικών χωρών, ωστόσο διατηρεί την εικόνα της Ελλάδας ως τυποποιηµένου προορισµού αποκλειστικά «Ήλιου και Θάλασσας». Επίσης, θα πρέπει να προσθέσω ότι η αύξηση της φορολόγησης γενικά στο τουριστικό πακέτο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για το µέλλον.

Ερώτηση: Πώς αντιµετωπίζει την κρίση η Ideal Standard;

Απάντηση: Μελετώντας τα δεδοµένα και τις εξελίξεις φροντίζουµε να δίνουµε δυναµικά το «παρών» στις απαιτήσεις της εποχής µε προϊόντα που συνδυάζουν την υψηλή αισθητική, την λειτουργικότητα αλλά κυρίως παρέχοντας µια ευρεία προϊοντική γκάµα µε πολλαπλές επιλογές για κάθε απαίτηση και για διαφόρου επιπέδου οικονοµικό προϋπολογισµό.
Κάνουµε συνεχείς και εντατικές έρευνες για τις ειδικές ανάγκες ανά γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας  και διατηρούµε σταθερές επαφές µε µελετητικά – αρχιτεκτονικά γραφεία και ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων.
Η Ideal Standard αποτέλεσε τον βασικό προµηθευτή των µεγαλύτερων Ολυµπιακών έργων και των µεγαλύτερων ξενοδοχειακών µονάδων σε όλη την Ελλάδα.

logo-ideal-standard

Μερικά από τα σηµαντικότερα έργα υψηλών απαιτήσεων που περιλαµβάνονται στο portfolio της είναι:
INTERCONTINENTAL, HOLIDAY IN, SHERATON ΡΟΔΟ, HILTON, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, ATRIUM PALACE, ATRIUM PRESTIGE, ΡOΔΟΣ PALACE, ELISIUM ΡΟΔΟΣ, PORTO CARRAS, ΜΗΤΣΗΣ Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ΕRMONES, ELOUNDA VILLAGE, SUNNY ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, IKOS OLIVIA ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, EUROMEDIA ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στο κτίριο «FIX», ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ‘’ΕΛΠΙΣ’’, AIROTEL ΠΑΤΡΑ, KASSANDRA PALLAS.