Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Μέσα σε μία αμιγώς βιομηχανική περιοχή στην Αττική, σχεδιάστηκε η επέκταση υπάρχουσας βιομηχανίας. Το κτιριολογικό πρόγραμμα αφορούσε χώρους παραγωγής – αποθηκευτικούς χώρους – γραφειακούς χώρους διοίκησης και βοηθητικούς χώρους των εργαζομένων. Η σύνδεση των δύο κτιριακών συγκροτημάτων, παλαιού και νέου, απετέλεσε κομβικό σημείο για τη χωροθέτηση των λειτουργιών.

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Οι ανάγκες του εργοστασίου απαιτούσαν ένα μεταλλικό κτίριο για χώρους παραγωγής με πολύ μεγάλο ύψος και ορθογωνικής κάτοψης.
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Στόχος της αρχιτεκτονικής λύσης που δόθηκε ήταν να τοποθετηθούν οι γραφειακοί χώροι, χαμηλότερου ύψους, μπροστά από αυτόν ώστε να δημιουργήσουν μια ομαλή μετάβαση τόσο στην προοπτική των όψεων, όσο και στη μετάβαση από τους πιο δημόσιους χώρους στους πιο ιδιωτικούς.
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Καταλυτικό στοιχείο στο σχεδιασμό του νέου κτηρίου ήταν να διαμορφωθεί ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον, παρόλο που το κτήριο βρίσκεται σε ένα άκρως βιομηχανοποιημένο τοπίο.
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τους βασικούς κανόνες του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτηρίου, διαμορφώθηκαν φυτεμένες επιφάνειες που λειτουργούν ως ασπίδα «προστασίας» σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον.
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Φύση και κτήριο βρίσκονται σε μία συνεχή «χορογραφία» που άλλοτε «κινούνται» παράλληλα σε παρτέρια, άλλοτε το πρώτο εισχωρεί στο δεύτερο σαν πράσινες νησίδες και άλλοτε το κτήριο περιβάλλει το πράσινο δημιουργώντας αίθρια.
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Τα παρτέρια αξιοποιούνται και για την «ομαλή» διαχείριση του επικλινούς του εδάφους. Οι γυάλινες επιφάνειες του κτηρίου παρέχουν φυσικό φωτισμό και αερισμό στους χώρους των εργαζομένων και θέα από το εσωτερικό προς φυτεμένες επιφάνειες, φράσσοντας επιλεκτικά την προοπτική.
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Για παράδειγμα ο χώρος εστιατορίου του εργοστασίου, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αίθρια, προσφέροντας μια μικρή «όαση» κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Στη νότια όψη του κτηρίου έχει περιοριστεί η χρήση των γυάλινων επιφανειών και όπου αυτές υπάρχουν, προστατεύονται είτε με περσίδες σκίασης, είτε με προβόλους, είτε με φύτευση.
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Ο σχεδιασμός για την διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων από φορτηγά και ανυψωτικά οχήματα, οδήγησαν στη λύση της δημιουργίας δύο αξόνων.
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Ο ένας αφορά την κίνηση και φορτοεκφόρτωση των οχημάτων που διοχετεύεται εκατέρωθεν και περιφερειακά του γεωτεμαχίου. Ο δεύτερος ξεκινά από την κεντρική είσοδο και οδηγεί τον επισκέπτη προς τα κτήρια.
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Η κίνηση των πεζών παραμένει σε ένα κεντρικό άξονα, που είναι η αυλή που δημιουργήθηκε από την ένωση των δύο εργοστασίων, παλαιού και νέου.
Εδώ διαμορφώνεται ένα υπερυψωμένο «ασφαλές μονοπάτι», στην αρχή του οποίου υπάρχει μία μεγάλου μήκους κλίμακα, η οποία έχει περιστραφεί ως προς τον άξονα του κτηρίου και του δρόμου προκειμένου να υποδεχτεί τον επισκέπτη από το χώρο στάθμευσης.
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Στη συνέχεια, ο επισκέπτης οδηγείται είτε στην κεντρική είσοδο των νέων γραφείων είτε στη συνέχεια του μονοπατιού, στο τέλος του οποίου είναι τα γραφεία του παλαιού κτιρίου.
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Ο εξωτερικός φωτισμός κατά μήκος των διαδρόμων λειτουργεί σαν ένα είδος σηματοδότησης των εργαζομένων το βράδυ ακολουθώντας τις χαράξεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Όσον αφορά τα υπάρχοντα κτίσματα, το φυλάκιο εισόδου κατασκευάστηκε εκ νέου ενώ στο ηλεκτροστάσιο αναδιαμορφώθηκαν οι όψεις.
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Photo © Βασίλης Μακρής

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Εργοστάσιο, Τοποθεσία: Αττική, Εργοδότης: Ιδιώτης, Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Στατική Μελέτη & Επίβλεψη: Λίθος Σύμβουλοι Μηχανικοί / Νίκος Ζυγούρης, Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη & Επίβλεψη: Ι. Παπαγρηγοράκης & Συνεργάτες (JEPA), Στάδιο: Υλοποιημένη Μελέτη, Κείμενο Παρουσίασης: Νάνσυ (Αθανασία) Λειβαδίτου, Φωτογραφίες: Βασίλης Μακρής