Εξωτερική άποψη της κατοικίας , Photo © Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Έναυσμα για το σχεδιασμό αυτής της βιοκλιματικής κατοικίας στην Λεμεσό, αποτέλεσε η θέληση της δημιουργίας μίας συμπαγούς μορφής η οποία να χαρακτηρίζει το κτίριο μορφολογικά.

Εξωτερική άποψη της κατοικίας , Photo © Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Έτσι, οι λειτουργίες και οι χώροι μεταφράστηκαν σε συμπαγείς όγκους οι οποίοι δημιούργησαν μία σύνθεση, που πλαισιώθηκε από μία επιφάνεια εμφανούς σκυροδέματος. Το πλαίσιο αυτό έχει διττό ρόλο, αφού πέραν της μορφολογικής σηματοδότησης του έργου, λειτουργεί και ως συσκευή παθητικής ηλιοπροστασίας της οικίας.
Εξωτερική άποψη της κατοικίας , Photo © Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

“Γενικότερα, ο σχεδιασμός κινείται με απλές γεωμετρίες αγγίζοντας τις σύγχρονες μινιμαλιστικές τάσεις. Αυτή η λογική οδήγησε στη χρήση του ειλικρινούς εμφανούς σκυροδέματος, των μεγάλων ξύλινων επιφανειών και του ουδέτερου λευκού και γκρίζου χρώματος.

Εξωτερική άποψη της κατοικίας , Photo © Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Η διαφοροποίηση στο υλικό και χρωματισμό κάθε όγκου, ακολουθεί την διαφοροποίηση στην εσωτερική του λειτουργία, ακολουθώντας την θεμελιώδη ρήση του μοντερνισμού, το form follows function.
Εξωτερική άποψη της κατοικίας , Photo © Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Το κτιριολογικό πρόγραμμα είχε αυξημένες απαιτήσεις, αφού πέραν των 3 υπνοδωματίων, στο μικρό εμβαδόν της οικίας τοποθετήθηκαν και δύο γραφεία τα οποία λειτουργούν ως ανεξάρτητος χώρος εργασίας στο σπίτι.
Εξωτερική άποψη της κατοικίας , Photo © Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Αυτοί οι χώροι εργασίας τοποθετήθηκαν στην βόρεια πλευρά του οικοπέδου, προς την πλευρά του δρόμου εξασφαλίζοντας έτσι σταθερό φωτισμό για αυτούς (ήταν ένα από τα ζητούμενα), ενώ παράλληλα αυτή η διάταξη παρέχει ιδιωτικότητα στους χώρους διημέρευσης της οικίας.
Εξωτερική άποψη της κατοικίας , Photo © Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Την ίδια στιγμή, αυτή η διάταξη επέτρεψε το άνοιγμα των χώρων διημέρευσης προς τον νότο για πλήρη παθητική εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και της ηλιακής ενέργειας.
Εξωτερική άποψη της κατοικίας , Photo © Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην χωροθέτηση των χρήσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως λειτουργική και με πλήρη εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών συνθηκών για εξοικονόμηση ενέργειας και επίτευξη θερμικής άνεσης για τους χρήστες.
Εξωτερική άποψη της κατοικίας , Photo © Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Τέλος, σχετικά με το τεχνικό κομμάτι της οικοδομής, χρησιμοποιήθηκε μεταλλικός στατικός φορέας. Αυτή η κίνηση έγινε για να μπορέσει η οικοδομή να ολοκληρωθεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και να μπορέσουν να δημιουργηθούν μεγάλα ανοίγματα χωρίς την παρεμβολή κολώνων, επιτρέποντας έτσι μία ευελιξία στην επίτευξη μίας λειτουργικής λύσης.
Εξωτερική άποψη της κατοικίας , Photo © Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Κατοικία στη Λεμεσό – Συμπαγείς όγκοι σε πλαίσιο από εμφανές σκυρόδεμα, Τοποθεσία: Λεμεσός – Κύπρος, Ιδιοκτήτες: Γιώργος & Κυριακή Σίννου, Αρχιτεκτονική Μελέτη: Βασιλειάδης Αρχιτέκτονες, Στατική Mελέτη: CROSSWIDE LTD, H/M Mελέτη: MPEC (Engineering Consultants), Επίβλεψη: Γιώργος Βασιλειάδης, Tεχνική Εταιρεία Κατασκευής: CROSSWIDE LTD, Συνολικό Εμβαδό Kτιρίου: 175 τ.μ., Xρόνος Mελέτης: 2015, Xρόνος Kατασκευής: 2016-2017, Παρουσίαση Κτιρίου από τον: Κωνσταντίνο Βασιλειάδη, Φωτογράφιση: Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

English Description: House in Limassol, CyprusCompact volumes in a concrete frame, designed by Vassiliades Architects

The design intention of this bioclimatic residence in Limassol was to create a compact form that morphologically characterizes the building. Thus, all the functions and spaces were translated into solid compact volumes that created a composition, which was framed by an exposed concrete surface. This surface has a double role, since beyond the morphological signage of the project, it also functions as a passive solar protection device.
Main entrance corridor, Photo © Constantinos Vassiliadis

Main entrance corridor, Photo © Constantinos Vassiliadis

Main entrance corridor, Photo © Constantinos Vassiliadis

In general, the design consists of simple geometries that touch the current minimalistic morphologies. This logic led to the use of exposed concrete, wooden surfaces and the neutral white and gray colours. The differentiation in the material and the colouring of each volume, follows the differentiation in its internal function, following the fundamental idea of modernism, the “form follows function».
Kitchen, Photo © Constantinos Vassiliadis

The building program had increased requirements, since in addition to the three bedrooms, two offices were created in this small house, which function as an independent home working space. These workplaces were placed on the north side of the plot, towards the road side, thus ensuring non-fluctuant natural lighting for them (it was one of the requisites), while this layout provides privacy for the living spaces of the house.
Main Bathroom, Photo © Constantinos Vassiliadis

Main Bathroom, Photo © Constantinos Vassiliadis

At the same time, this layout allowed the opening of the living spaces to the south, for a full passive exploitation of natural lighting and solar energy. At the same time, special attention was given to the spatial planning of the uses, in such a way that are fully operational and with full exploitation of the environmental conditions for energy saving and thermal comfort for the users.
Ground Floor Plan, © Vassiliadis Architects

1st Floor Plan, © Vassiliadis Architects

Section, © Vassiliadis Architects

Section, © Vassiliadis Architects

Finally, regarding the technical part of the building, a metal structural frame was used. This system was chosen to enable the fast construction of the building, and at the same time to allow the large areas without columns, thus allowing a flexibility in the achievement of a functional floorplan.
Bioclimatic Principles & Sketches, © Vassiliadis Architects

Bioclimatic Principles & Sketches, © Vassiliadis Architects

Bioclimatic Principles & Sketches, © Vassiliadis Architects

Facts & Credits:

Project Title – Subtitle: House in Limassol – Compact volumes in a concrete frame, Location: Limassol – Cyprus, Owners: George & Kiriaki Sinnou, Architectural Study: Vassiliades Architects, Structural Study: CROSSWIDE LTD, E/M Study: MPEC (Engineering Consultants), Supervision: George Vassiliades, Construction Company: CROSSWIDE LTD, Area: 175 sq.m., Year of study: 2015, Year of Construction: 2016 – 2017, Text Presentation: Constantinos Vassiliades, Photography: Constantinos Vassiliades