Fighter MP
kostal

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για οποιοδήποτε μοντέρνο κτίριο, θέτουν νέα επίπεδα που αφορούν, εκτός από την χρηστικότητα και την λειτουργικότητά του, και τον βαθμό Ασφάλειας που προσφέρει.

Με τον όρο ασφάλεια αναφερόμαστε βέβαια σε οποιοδήποτε παθητικό ή ενεργό εξοπλισμό έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε ώστε οι εγκαταστάσεις μας να προασπίζουν και να προστατεύουν στον μέγιστο βαθμό τόσο τους χρήστες – ενοίκους του κτιρίου, όσο και τον περιβάλλοντα χώρο γενικότερα.
Η χρησιμοποίηση συγκεκριμένων δομικών υλικών κατά την ανέγερση ή την ανακαίνιση κτιρίων είναι όχι πια μια πολυτέλεια αλλά επιβεβλημένη με νόμο που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (CPR = Construction Products Regulation) από τον Μάρτιο του 2011.  Στην ίδια ακριβώς κατηγορία «υλικών» εντάσσονται πια και όλα τα συστήματα (ηλεκτρονικά, μηχανικά κα) που εφαρμόζονται για πυρανίχνευση και πυροπροστασία.

Matrix

Είναι βασική προϋπόθεση όλα τα παραπάνω «υλικά» να είναι πιστοποιημένα από ανεξάρτητους και εγκεκριμένους φορείς. Μόνο τα πιστοποιημένα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν στον ιδιοκτήτη, ενοικιαστή, μηχανικό και εγκαταστάτη τα απαραίτητα εχέγγυα καλής λειτουργίας που απαιτούνται σε περιπτώσεις όπου το σημαντικότερο είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Ιδιαίτερα από τη στιγμή που υπάρχουν συμβάντα όπως αυτό που πρόσφατα συνέβη στην Αγγλία (Grenfell Tower), όπου οι παραπάνω απαιτήσεις είχαν αγνοηθεί ή αμεληθεί με ολέθρια αποτελέσματα. Είναι εύκολα πλέον αντιληπτό ότι η ασφάλεια και η πυροπροστασία πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας τόσο στο επίπεδο σχεδίασης και συντονισμού όσο και στο επίπεδο εφαρμογής και λειτουργίας τους.

Neon

Εκτός από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, ένα σύγχρονο σύστημα πυρανίχνευσης θα πρέπει να προσφέρει στον μελετητή, εγκαταστάτη, χρήστη ότι απαιτείται για μια ολοκληρωμένη και σωστή διαδικασία ανίχνευσης των αιτιών πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσφέρει και μηχανισμούς γρήγορης και σωστής ειδοποίησης όλων των ευρισκόμενων στον χώρο ανθρώπων ώστε να απομακρυνθούν έγκαιρα και με ασφάλεια στους προεπιλεγμένους εκτός κινδύνου χώρου (σημεία συνάθροισης).

SmartX132

Τα κέντρα πυρανίχνευσης της PH Svesis καλύπτουν όλα τα παραπάνω τόσο σε τεχνολογία συμβατικών όσο και σε τεχνολογία αναλογικών διευθυνσιοδοτημένων συστημάτων. Λύσεις πυρανίχνευσης και κατάσβεσης πλήρως πιστοποιημένες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ54, ΕΝ12094) που ξεκινούν από 4 συμβατικές ζώνες και φτάνουν μέχρι 127 διευθυνσιοδοτημένες συσκευές + 2 συμβατικές ζώνες σε 1 βρόγχο.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα των συστημάτων που κατασκευάζει η εταιρεία είναι:

α. Ενσωματωμένο PSTN κωδικοποιητή με δυνατότητα επικοινωνίας και αποστολής σημάτων σε Κέντρα Λήψης Σημάτων Συναγερμού (υφιστάμενες υποδομές).
β. Αυτόνομα LCD πληκτρολόγια/επαναλήπτες.
γ. Ενιαία εφαρμογή λογισμικού για απομακρυσμένη ή τοπική παρακολούθηση, χειρισμό και/ή προγραμματισμό των κέντρων.
δ. LCD πληκτρολόγια κέντρου με βήμα – βήμα διαδικασία προγραμματισμού ώστε ο εγκαταστάτης να μην χρειάζεται να αποστηθίσει οτιδήποτε.
ε. Προγραμματιζόμενους χρόνους ελέγχου καλής λειτουργίας του συστήματος με υπενθύμιση στον χειριστή.
στ. Αρχείο συμβάντων.
ζ. Υποστήριξη συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV).
Η PH SVESIS είναι μια νέα εταιρεία, η οποία προήλθε από την ανεξαρτητοποίηση του κατασκευαστικού τμήματος της Paradox Hellas A.E.. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και τη παραγωγή συστημάτων ασφαλείας και πυρανίχνευσης. Διαθέτει τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά μέσω της Paradox Hellas A.E., αλλά και εξάγει απευθείας σε περισσότερες από 25 χώρες. Το PH προέρχεται από τα αρχικά του ονόματος Paradox Hellas κρατώντας έτσι μία σύνδεση με το παρελθόν. Αντίστοιχα, το Svesis είναι μια ελληνική λέξη που συνδέεται άμεσα με την πυρανίχνευση και την κατάσβεση.

SmartXKSDA

Η εταιρεία διαθέτει οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στελεχωμένο από Έλληνες μηχανικούς με εξειδίκευση και εμπειρία στα συστήματα ασφαλείας και πυρανίχνευσης. Ήδη, με τα συστήματα fighter, έχει αποδείξει σε απόλυτο βαθμό ότι πρωτοποριακές ιδέες και μέθοδοι μπορούν και πρέπει να εισάγονται ακόμη και σε «παραδοσιακούς» επαγγελματικούς τομείς όπως αυτός της πυρανίχνευσης.
Σε συνδυασμό με την πάγια φιλοσοφία της εταιρείας για προώθηση λύσεων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, οι νέες αυτές ιδέες έχουν ήδη αρχίσει να αφήνουν το στίγμα τους στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά. Η δέσμευση της εταιρείας για ανάδειξη της Ελλάδας σαν παραγωγό ποιοτικών και συνάμα ανταγωνιστικών λύσεων, έχει σαν κύριο άξονα την συμμετοχή στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις όπως η πρόσφατη Firex στο Λονδίνο, Αγγλίας (για 4η φορά) αλλά και η Intersec στο Ντουμπάι, Η.Α.Ε.
Άρθρο του Κώστα Χατζημιχάλη – Διευθυντή Πωλήσεων της PH SVESIS