Υπαίθριο πράσινο δώμα, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Δασκαλούδης Χρυσόστομος - Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος - Σαββόπουλος Δημήτριος

Η αρχιτεκτονική πρόταση αφορά στο σχεδιασμό ενός δημοτικού σχολείου με χαρακτήρα «ανοιχτό» ως προς την κοινότητα. Η έννοια του ανοικτού σχολείου έχει αποτελέσει το πεδίο ευρύτατου προβληματισμού των τελευταίων δεκαετιών – διεθνής και στην χώρα μας, που είχε σας στόχο τον επαναπροσδιορισμό του γενικότερου ρόλου του σχολείου.

Η σύλληψη της συνθετικής ιδέας προέκυψε μετά από επάλληλες επισκέψεις στο οικόπεδο, καθώς έγινε προσπάθεια να κατανοηθεί ο τόπος, οι σχέσεις του με τον περίγυρο και οι ποιότητες που θα μπορούσε να προσφέρει σε συνεργασία με ένα κτίριο σχολείου.
Είσοδος, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Δασκαλούδης Χρυσόστομος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Σαββόπουλος Δημήτριος

Ένα από τα συμπεράσματα που αποτέλεσε καθοριστικό ρόλο, είναι η αντιστιτική σχέση του δημόσιου χαρακτήρα του οικοπέδου με την αρμονία του φυσικού περιβάλλοντος που επικρατεί στην νοτιοανατολική πλευρά του.
Εσωτερικός κεντρικός χώρος, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Δασκαλούδης Χρυσόστομος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Σαββόπουλος Δημήτριος

Η επιθυμία των δημιουργών ήταν να δώσουν έμφαση στον «πράσινο» χαρακτήρα του οικοπέδου και ταυτόχρονα να περιορίσουν την κινητικότητα που επικρατεί στην δυτική πλευρά, ο οποία τους οδήγησε στην πρώτη χάραξη-όριο.
Ημιυπαίθρια είσοδος, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Δασκαλούδης Χρυσόστομος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Σαββόπουλος Δημήτριος

“Τη χάραξη της βασικής συνθετικής ιδέας ορίζει ο κεντρικός χώρος από τον οποίο διαρθρώνονται οι δύο πτέρυγες”.

Χαρακτηριστική απεικόνιση (Bird’s eye), © Δασκαλούδης Χρυσόστομος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Σαββόπουλος Δημήτριος

Ο κτιριακός όγκος που προκύπτει σε σχήμα “Π” δημιουργεί στο εσωτερικό του, μια υπαίθρια αυλή με εσωστρεφή χαρακτήρα, η οποία ενοποιείται με το πράσινο δώμα της νότιας πτέρυγας που συντελεί σε ένα διάλογο της υφιστάμενης βλάστησης με το φυσικό περιβάλλον.
Τοπογραφικό, © Δασκαλούδης Χρυσόστομος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Σαββόπουλος Δημήτριος

Κατόψεις, © Δασκαλούδης Χρυσόστομος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Σαββόπουλος Δημήτριος

“Ο συνδετικός κρίκος της συνθετικής ιδέας, είναι ο κεντρικός διώροφος χώρος, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του σχολείου και οργανώνει όλες τις λειτουργίες του”.

Όψεις, © Δασκαλούδης Χρυσόστομος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Σαββόπουλος Δημήτριος

Όψεις, © Δασκαλούδης Χρυσόστομος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Σαββόπουλος Δημήτριος

Επιπλέον δόθηκε έμφαση στις υφές, τα χρώματα, τα σχήματα και τις ποιότητες χώρων, ως σημαντικό παράγοντα την επαφή του μαθητή και την αντίληψη του καθώς κινείτε σε αυτόν.
Τομές, © Δασκαλούδης Χρυσόστομος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Σαββόπουλος Δημήτριος

Για τον σχεδιασμό των κύριων αιθουσών των τάξεων, δημιουργήθηκε μια ταυτότητα, η οποία στηρίζεται στην τυπολογία των όψεων που τις απαρτίζουν.
Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, © Δασκαλούδης Χρυσόστομος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Σαββόπουλος Δημήτριος

“Με αυτόν τον τρόπο, ένα βασικό κομμάτι του σχεδιασμού των κατόψεων τους, «αντανακλάται» στην βόρεια όψη του κτιρίου”.

Σκίτσο, © Δασκαλούδης Χρυσόστομος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Σαββόπουλος Δημήτριος

Στοιχεία & Συντελεστές πρότασης:

Τίτλος εργασίας: Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI _ Δημοτικό σχολείο _ Ένα «ανοιχτό» σχολείο για την πόλη, Τύπος εργασίας: Προπτυχιακή εργασία, Φοιτητές: Δασκαλούδης ΧρυσόστομοςΠαπαδόπουλος ΚωνσταντίνοςΣαββόπουλος Δημήτριος, Ίδρυμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Επιβλέποντες καθηγητές: Θεώνη Ξάνθη – Πάνος Κόκκορης