Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Το νέο πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Gennadi Grand Resort, ιδιοκτησία της εταιρείας «Ξενοδοχεία Λίνδου ΞΤΕΟΓΕ Α.Ε.», κατασκευάστηκε στην περιοχή Γεννάδι στη Νότια Ρόδο. Αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αλλοιώσει τη φυσική ομορφιά της περιοχής.

Σκοπός της εγκατάστασης ήταν να εξυπηρετήσει τη διάθεση ελκυστικών τοπικών συνθηκών και να τις πλαισιώσει, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα με τη χρήση κατάλληλων υλικών και διαμορφώσεων.

“Η μονάδα διαμονής χαρακτηρίζεται από δυναμική ροή κίνησης”.

Η κατασκευή αποτελείται από μεταλλικό φέροντα οργανισμό, πλήρωση ξηράς δόμησης με εξωτερικό θερμοκέλυφος, φυτεμένα δώματα και πλήθος καινοτόμων υλικών και κατασκευών, σεβόμενο τον τόπο και την τοπική παράδοση.

Βασική επιδίωξη

 1. Η βασική επιδίωξη του μηχανολογικού σχεδιασμού ήταν:
 2. Η μειωμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
 3. Μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 4. Καινοτόμες / πρωτοποριακές τεχνολογικά λύσεις και
 5. Η ποιότητα κατασκευής.

1. Μειωμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας

“Αναλυτικά, όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση, το συγκρότημα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να πληροί απόλυτα τις προδιαγραφές των κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (ΚσΜΕΚ ή neZEH)”.

Το αποτέλεσμα ήταν να σχεδιαστεί ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα Ά+ ενεργειακής κλάσης με σύστημα Net Metering με Φωτοβολταϊκά πλαίσια στα δώματα των κτιρίων των δωματίων. Τα κτήρια καλύπτουν τις αυστηρότερες προδιαγραφές θερμομονωτικής επάρκειας στο σύνολό τους αλλά και ξεχωριστά το κάθε δομικό στοιχείο.
Ο σχεδιασμός δομικών και Η/Μ συστημάτων βασίστηκε κυρίως στις παρακάτω τεχνολογίες και πρακτικές:
 • Ενεργειακή διαχείριση
 • Ελαχιστοποιημένες ανάγκες σε θέρμανση – ψύξη και αερισμό
 • Υψηλή απόδοση εξοπλισμού/συσκευών
 • Υψηλή ενεργειακή απόδοση Η/Μ συστημάτων
 • Ελαχιστοποιημένες απώλειες δικτύων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Εποπτεία και διαχείριση.

2. Μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Εκτός των άλλων, για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος έχουν εφαρμοστεί μέθοδοι περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν υλοποιηθεί υποδομές που συνδράμουν στο αποτέλεσμα. Για ένα μεγάλο μέρος του δώματος του κεντρικού κτιρίου έχει επιλεγεί η λύση του φυτεμένου δώματος.
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει τη δυνατότητα να είναι αυτόνομο όσον αφορά την ύδρευση και την άρδευση μέσω του συστήματος αντίστροφης όσμωσης που έχει εγκατασταθεί με δυνατότητα για διαρκή έλεγχο της ποιότητας του νερού.
Βοηθητικά με τα παραπάνω, για τη μειωμένη λειτουργία του συστήματος, έχει γίνει σχεδιασμός με δίκτυα γκρίζων νερών. Υπάρχει δεξαμενή συλλογής του backwash από τις πισίνες, νερό το οποίο με κατάλληλη επεξεργασία χρησιμοποιείται στα καζανάκια της μονάδας μέσω ξεχωριστού δικτύου.
Η πλεονάζουσα ποσότητα του νερού από τα backwash, μαζί με τα όμβρια ύδατα τα οποία συλλέγονται σε ξεχωριστή δεξαμενή, χρησιμοποιούνται επεξεργασμένα για την άρδευση του περιβάλλοντος χώρου του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

3. Καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις 

 • Υδρόψυκτο σύστημα Carrier με Ανάκτηση 100% + Οικολογικό freon + Παραγωγή ΖΝΧ 85οC + Λειτουργία Χειμώνα – Καλοκαίρι.
 • Σύστημα Αδιαβατικής διαδικασίας Smart Cooling στις αερόψυκτες Αντλίες Θερμότητας που δημιουργεί μικροκλίμα γύρω από τα μηχανήματα για την αύξηση του SEER τους.
 • Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Carrier Α+ με εναλλάκτες Ενθαλπίας υψηλής απόδοσης λόγω της υψηλής υγρασίας της περιοχής.
 • Δίκτυο Οπτικών Ινών σε όλο το ξενοδοχείο. Τεχνολογία Gpon σε δίκτυο Fiber To The Room.

4. Ποιότητα κατασκευής

Η συνολική ποιότητα κατασκευής όντας ένα από τις βασικές επιδιώξεις της εταιρείας αποτέλεσε βασικό παράγοντα στην επιλογή όλων των υλικών και συστημάτων. Γι’ αυτό το λόγο, κάθε υλικό αξιολογήθηκε, ελέγχθηκε και επιλέχθηκε ξεχωριστά, σημαντικό ρόλο έπαιξε η επιλογή επώνυμων κατασκευαστών και εξειδικευμένων, πιστοποιημένων και έμπειρων εγκαταστατών.

Σχεδιασμός Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Συστημάτων

Κλιματισμός

Για τον κλιματισμό των κοινόχρηστων χώρων επιλέχθηκαν:
Υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας Aquaforce 61XWZE με ψυκτικό οικολογικό μέσο HFO R-1234ze (e), οι οποίες είναι ικανές να καλύψουν τις ανάγκες σε ψύξη του κεντρικού κτιρίου σε συνδυασμό με 2 αερόψυκτες αντλίες θερμότητας 30RQP.
Και οι δύο επιλογές διακρίνονται για τον ιδιαίτερα υψηλό εποχιακό ενεργειακό βαθμό απόδοσης SCOP και SEER έχοντας την απαραίτητη ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς.
Για τον κλιματισμό των δωματίων έχει εγκατασταθεί το σύγχρονο σύστημα SMMSe τεχνολογίας VRF της Toshiba, έχοντας πλήθος δυνατοτήτων και παρέχοντας πλήρη ευελιξία στο χρήστη.
Photo © RODOS AIR ΕΠΕ

Παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης

Την κάλυψη όλων των αναγκών σε Ζεστό Νερό Χρήσης (κεντρικό κτίριο, κουζίνα, Δωμάτια, θερμαινόμενες πισίνες κ.λπ.) έχει αναλάβει το σύστημα ανάκτησης θερμότητας 100% των υδρόψυκτων αντλιών θερμότητας με το εξερχόμενο παραγόμενο ΖΝΧ να μπορεί να φθάσει τους 85οC.
Έχει εγκατασταθεί ενιαίο δίκτυο σωλήνωσης (loop) το οποίο διατρέχει τη διαδρομή μηχανοστάσιο-πιο απομακρυσμένο σημείο συγκροτήματος – μηχανοστάσιο με δυνατότητα απομάστευσης Ζεστού Νερού ανά τμήμα κτιρίου με ενδιάμεσους εναλλάκτες χωρίς αποθηκευμένο στάσιμο νερό σε κάποιο σημείο του δικτύου, μηδενίζοντας την πιθανότητα εμφάνισης λεγεωνέλας.
Photo © RODOS AIR ΕΠΕ

ΚΚΜ – Κλιματισμός

Για τον κλιματισμό και την ποιότητα του αέρα των κοινοχρήστων χώρων, χρησιμοποιήθηκαν κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες της Carrier πιστοποιημένες ως προς το βαθμό απόδοσής τους.

“Η επιλογή έγινε για την υψηλότερη ενεργειακή τους κλάση Α+”.

Στην αύξηση της απόδοσης των ΚΚΜ συνδράμουν οι ανεμιστήρες των ΚΚΜ οι οποίοι είναι τεχνολογίας (DC) Plug Fan, το σύστημα αυτοματισμού και οι εναλλάκτες ενθαλπίας. Για όλους τους διαχωρισμούς των κυκλωμάτων νερού έχουν διαστασιολογηθεί και εγκατασταθεί κατάλληλοι πλακοειδής εναλλάκτες της Carrier, διασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση των απωλειών που μπορούν να προκύψουν κατά τη μεταφορά θερμικής ενέργειας στα κυκλώματα ψύξης και Ζεστού Νερού.
Λόγω της αυξημένης σχετικής υγρασίας που καταγράφεται στην περιοχή έχουν επιλεγεί εναλλάκτες ενθαλπίας αέρα – αέρα οι οποίοι αυξάνουν τον ενεργειακό βαθμό απόδοσης του συστήματος κλιματισμού – εξαερισμού διατηρώντας σε βέλτιστα επίπεδα την άνεση στο χώρο.

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Χρησιμοποιούνται 2 Multi Rack Υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα της Carrier, τα οποία διαθέτουν 4 συμπιεστές (2st + 2 digital) έκαστο. Ένα για τη συντήρηση και ένα για την κατάψυξη όλων των αντίστοιχων συσκευών του ξενοδοχείου.
Οι μονάδες φέρουν σύστημα desuperheater με εναλλάκτη φρέον – νερού για παραγωγή ζεστών νερών χρήσης (ΖΝΧ). Ως μέσω απόρριψης θερμότητας χρησιμοποιείται θαλασσινό νερό, σταθερής θερμοκρασίας (20οC) με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης των συγκροτημάτων. Το ψυκτικό μέσο που έχει επιλεγεί λόγω των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών είναι R-449a.

Δίκτυα σωληνώσεων

Όλα τα δίκτυα κλιματισμού και ΖΝΧ πληρούν τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές – πιστοποιήσεις και είναι προ-μονωμένα με οικολογικά υλικά. Έγινε εκτεταμένη χρήση υλικών της Aquatherm.
Μετά από μετρήσεις οι οποίες έγιναν από πιστοποιημένους φορείς, οι απώλειες διανομής του ψυχρού νερού στο σύστημα κλιματισμού αλλά και του ζεστού νερού στο σύστημα ΖΝΧ είναι σχεδόν μηδενικές σε σχέση με το μήκος τους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, στις μετρήσεις που εκτελέστηκαν από ανεξάρτητο φορέα με ρύθμιση παραγωγής 75οC ζεστό νερό στο μηχανοστάσιο, μετρήθηκε στην πιο απομακρυσμένη κατανάλωση δωματίου σε περίπου 500 μ απόσταση θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (βρύση) 73οC παρά το γεγονός ότι μεσολαβούν και εναλλάκτες.

Σύστημα εποπτείας και διαχείρισης ενεργειακών καταναλώσεων (BMS)

Για τη διαχείριση του συστήματος φροντίζει ειδικά σχεδιασμένο BMS της Schneider το οποίο παρακολουθεί 1000 σημεία, σε όλα τα επίπεδα τα κυκλώματα ψύξης και ζεστού νερού, όντως διασυνδεδεμένο με τις μονάδες ελέγχου της Carrier αλλά και με τη βοήθεια κατάλληλων αισθητηρίων στο δίκτυο του συστήματος. Ελέγχει μηχανοστάσιο, δεξαμενές νερού, δεξαμενές υπερχείλισης πισινών, φρεάτια ομβρίων, λυμάτων, φωτισμό, κ.λπ.
Photo © RODOS AIR ΕΠΕ

Φωτισμός

Για το φωτισμό του ξενοδοχειακού συγκροτήματος έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά λαμπτήρες Led τελευταίας τεχνολογίας. Ο έλεγχος του φωτισμού, με την εγκατάσταση κατάλληλων αισθητήρων έχει ενταχθεί στις δυνατότητες του BMS.

Υψηλές Ταχύτητες Δικτύων O/I

Για την εξασφάλιση Υψηλών Ταχυτήτων της τάξεων του (2,5GIGA UP & 1,5 GIGA DOWN) στα δωμάτια του ξενοδοχείου επιλέχθηκε η τεχνολογία των Οπτικών Ινών και η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος GPON-HOTELFON (HOTEL Fiber Optic Network) με οπτικές ίνες σε όλα τα δωμάτια (FΤTRoom) του νέου Ξενοδοχείου GENNADI GRAND RESORT.

“Η τεχνολογία GPON με αντίστοιχα switches καλύπτει όλα τα δίκτυα ενός ξενοδοχείου μέσω μίας μόνο οπτικής ίνας και δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού και Υποδομών που ήταν μέχρι σήμερα απαραίτητα με αποτέλεσμα Οικονομία 30%-40%”.

Παρέχει την Μέγιστη Ασφάλεια στους Χρήστες Δικτύου Ασύρματου & Ενσύρματου των Δωματίων (Secure Private Network). Το GPOΝ-HOTELFON επιτρέπει τηλεφωνία ΙΡ, ΙΡ TV, Data, Internet, Door lock control και Private WiFi στα δωμάτια και WiFi – ΙΡTV στους κοινόχρηστους χώρους.

Συντελεστές – Κατασκευαστικοί Οίκοι Συστημάτων:

Αρχιτεκτονική μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες – Κλήμης Κατωγάς – Γιάννης Μαρουλλάκης | Στατική μελέτη: M-Ch Design & Constructions / Μιχάλης Χατζημιχαήλ | Μηχανολογική μελέτη: Rodos Air / Στυλιανός Κακακιός & συνεργάτες – Γιώργος Τζαγκαράκης | Τοπογραφική μελέτη: Σωτήρης Αριστείδου | Υπεύθυνος έργου: Μανώλης Ταβερνάρης

Εταιρείες που συμμετείχαν στο έργο:

Κεντρικός κλιματισμός – Ψυγεία: AHI-Carrier Νοτιοανατολικής Ευρώπης Α.Ε.| Κλιματιστικά – Ψύκτες – VRV, Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (Carrier) – Αντλητικά συγκροτήματα – Αερισμός: RODOS AIR ΕΠΕ | Αντλίες: Grundfos Eλλας ΑΕΒΕ | Εγκαταστάσεις οπτικών ινών: Optronics Technologies ABETE| Σωλήνες ύδρευσης και κλιματισμού: Aquatherm Hellas ABEE| Μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού – βιολογικός καθαρισμός για την υδροδότηση του ξενοδοχείου: Watera Hellas A.E.| Γεννήτριες: Eltrak

* Άρθρο του Στυλιανού Κακακιού, Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ – Ενεργειακού Επιθεωρητή