Την εισήγηση για την ανάθεση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΧΠ ΑΠΕ)» στην ένωση οικονομικών φορέων «Τσακίρης Στυλιανός, Γιαννακού Αθηνά, ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Δ.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και Συνεργάτες Ο.Ε., Μωυσιάδη Θεοδούλη, Μουτσιάκης Ευθύμιος», ενέκρινε, με απόφασή του, το Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ).

Η συγκεκριμένη απόφαση σχετίζεται με την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ