Νέα βορειοανατολική όψη, © Χαράλαμπος Αρτέμης
EUROPA

Η διατηρητέα οικοδομή αποτελεί ένα εκλεκτό δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής με νεοκλασικές επιδράσεις, σε μια ιστορική περιοχή της Λευκωσίας. Πρόκειται για ιδιωτική κατοικία που ανήκε στην οικογένεια του κ. Σπύρου Χριστοδούλου και είχε ανεγερθεί κατά τη δεκαετία του 1920.  

Η αρχιτεκτονική πρόταση πραγματεύτηκε δύο σημαντικές αλλαγές ως προς την αρχική οικοδομή. Αυτές αφορούσαν αφενός, τη μετατροπή της από ιδιωτική κατοικία σε δημόσιο κτίριο, όπου θα στεγάζονταν η Βιβλιοθήκη και άλλοι χώροι του Τμήματος Πολεοδομίας και αφετέρου, την ένταξή της, στο σύμπλεγμα σύγχρονων γραφείων του Τμήματος.
Νέα πρόσοψη, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Νέα βορειοδυτική όψη, © Χαράλαμπος Αρτέμης

“Η πρόταση επιδίωξε όπως η ένταξη της διατηρητέας οικοδομής στο σύμπλεγμα γραφείων επιτευχθεί, μέσα από το σύνολο των σχέσεων στο χώρο, παρά με απευθείας κτιριακή σύνδεση”.

Νέος χώρος ηλιακού, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Νέος χώρος βιβλιοθήκης, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Νέος χώρος βιβλιοθήκης, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Στην πλευρά των γραφείων, οι ψηλοί τοίχοι της αυλής κατεδαφίζονται και η διατηρητέα οικοδομή ενώνεται οργανικά με την κεντρική πλατεία, μαζί με την οποία αναδεικνύονται ως το επίκεντρο του συμπλέγματος.
Νέος χώρος διαδρόμου, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Νέος χώρος διαδρόμου, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Στα σύνορα με το δημόσιο δρόμο, τα πέτρινα περιτειχίσματα με τα κιγκλιδώματα αποκαθίστανται, ώστε να διατηρηθεί η αρχική σχέση της οικοδομής με τον αστικό ιστό.
Αρχική κατάσταση πρόσοψης, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Αρχική κατάσταση βορειοανατολικής όψης, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Αρχική κατάσταση δυτικής όψης, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Αρχική κατάσταση χώρου διαδρόμου, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Αρχική κατάσταση εξώστη, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Η τοπογραφία της αυλής μαζί με τον κήπο με ελιές και κιτρομηλιές, διατηρούνται ως αναπόσπαστο μέρος της οικοδομής αλλά και της ιστορικής περιοχής της πόλης.
Αποκατάσταση σκάλας πρόσοψης, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Αποσυναρμολόγηση κολώνων, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Ενέματα σε λιθοδομή, © Χαράλαμπος Αρτέμης

“Εσωτερικά, οι αλλαγές είναι αναγνώσιμες και δεν αναιρούν τα σημαντικότερα τυπολογικά και μορφολογικά γνωρίσματα της οικοδομής”.

Επιδιόρθωση εξώστη, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Επιδιόρθωση λιθοδομών, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Εργασίες σε πρόσοψη, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Καθαιρέσεις, © Χαράλαμπος Αρτέμης

Εξωτερικά οι επεμβάσεις είναι περιορισμένες αλλά σύγχρονες. Κατά τις εργασίες συντήρησης λιθοσωμάτων, κεραμιδιών, κ.ά., ο προβληματισμός εστιάστηκε στο βαθμό συντήρησης, ώστε να διατηρηθεί η πατίνα του χρόνου.
Συνολικό χωροταξικό, © Έλενα Σοφιανού

Αποτύπωση κάτοψης ισογείου, © Έλενα Σοφιανού

Αποτύπωση ανατολικής και δυτικής όψης, © Έλενα Σοφιανού

Αποτύπωση βόρειας και νότιας όψης, © Έλενα Σοφιανού

Αποτύπωση τομής 1, © Έλενα Σοφιανού

Πρόταση χωροταξικού, © Έλενα Σοφιανού

Πρόταση κάτοψης ισογείου, © Έλενα Σοφιανού

Πρόταση κάτοψης υπογείου, © Έλενα Σοφιανού

Πρόταση κάτοψης στέγης, © Έλενα Σοφιανού

Η αρχιτεκτονική πρόταση επιχειρεί, παράλληλα με τις αναγκαίες μετατροπές, να διαφυλάξει τις ποιότητες που καθιστούν τη διατηρητέα οικοδομή μέρος της κοινής ποιητικής μνήμης.
Πρόταση ανατολικής και δυτικής όψης, © Έλενα Σοφιανού

Πρόταση βόρειας και νότιας όψης, © Έλενα Σοφιανού

Πρόταση Τομής 1 και 2, © Έλενα Σοφιανού

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες εκθεσιακού χώρου, © Έλενα Σοφιανού

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες χώρου βιβλιοθήκης, © Έλενα Σοφιανού

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες χώρου γραφείων, © Έλενα Σοφιανού

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες εσωτερικών δαπέδων, © Έλενα Σοφιανού

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες εσωτερικών δαπέδων (κατώφλια), © Έλενα Σοφιανού

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Τίτλος έργου: Αποκατάσταση διατητρητέας οικοδομής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στη Λευκωσία, Tοποθεσία: Λευκωσία – Κύπρος, Iδιοκτήτης: Κυπριακή Δημοκρατία, Aρχιτεκτονική μελέτη: Έλενα Σοφιανού (Αρχιτέκτονας – Πρώην λειτουργός Πολεοδομίας | Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως), Διεύθυνση έργου: Έλενα Ιωαννίδου (Ανώτ. Επιμετρητής Ποσοτήτων στο Τμήμα Δημοσίων Έργων), Στατική μελέτη – Επίβλεψη: Μιχάλης Πήττας – Πόλυς Παπαχριστοφόρου (Σύμβουλοι Πολιτικοί Μηχανικοί), Μηχανολογική μελέτη – Επίβλεψη: Πανίκος Αναστασιάδης (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών), Ηλεκτρολογική μελέτη: Χριστιάνα Τσιοπανή (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών), Εργοληπτική εταιρεία κατασκευής έργου: Οικοδομικές Επιχειρήσεις Σταύρος Α. Σταύρου ΛΤΔ, Συνολικό εμβαδό: 340 m2, Xρόνος μελέτης: 2014, Xρόνος κατασκευής: Δεκέμβριος 2016 έως Σεπτέμβριος 2018, , Κείμενο παρουσίασης: Έλενα Σοφιανού, Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Αρτέμης