Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) δημοσιεύθηκε, η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γιώργου Σταθάκη, σχετικά με την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Εθνικών Στόχων Ενεργειακής Απόδοσης του έτους αναφοράς 2016, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν.4342/2015 (παρ. 1 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ εδώ