Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

Η εταιρεία Domitech ολοκλήρωσε την ανακατασκευή κατοικίας του 1950 στο Γαύριο της Άνδρου, προσπαθώντας να δώσει μια εξωστρέφεια στο εσωτερικό του σπιτιού, το οποίο σχεδίασε η Μαρία Κουτσουρίδου, δημιουργώντας έναν αρχιτεκτονικό διάλογο μεταξύ του υφιστάμενου κτίσματος με τους νέους όγκους που φιλοξενούν νέες χρήσεις.

Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

Η εξωτερική σκάλα της κατοικίας έγινε κυκλική για να ακολουθεί την καμπύλη της ανώτερης οροφής, ενώ ενδεικτικές είναι οι αναφορές στην πλαστικότητα των όγκων του νησιού και στη φυσική χρήση της τοπικής πέτρας.
Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

“Ενώνοντας αρμονικά το παρελθόν με το σήμερα, οι κεκλιμένες πλάκες του σχιστόλιθου δέθηκαν με σύγχρονα υλικά”.

Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

Η κατοικία είναι διώροφη. Στο ισόγειο, το οποίο επικοινωνεί με την αυλή, έγινε μια επέκταση και δημιουργήθηκε ένα κυκλικό μπάνιο με χτιστό ντουζ και πάγκο, όλα επενδυμένα με τσιμεντοκονία.
Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

Στον τοίχο του νιπτήρα διατηρήθηκε η παλιά πετρά. Παράλληλα, μια εξοπλισμένη με χτιστό πάγκο κουζίνα επικοινωνεί επίσης με την αυλή.
Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

“Το εσωτερικό του ισογείου, αν και χαμηλοτάβανο, εκπνέει μια ηρεμία και αναδεικνύει την καθαρότητα των υλικών”.

Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

Οι απλίκες δημιουργούν ατμόσφαιρα στον χώρο τονίζοντας την πλαστικότητά του. Στην είσοδο, το ταβάνι με τα κυπαρισσόξυλα και την πέτρινη στήριξη αναπαλαιώθηκε και διατηρήθηκε με σεβασμό στο παρελθόν.
Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

“Κάτω από το δέντρο συκιάς και τον πέτρινο τοίχο δημιουργήθηκε ένα υδάτινο στοιχείο με skimmer”.

Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

Τα δυο επίπεδα δημιουργούν το καθιστικό, περασιά σχεδόν με το νερό, όλο επενδυμένο με τσιμεντοκονία, που συνεχίζει και στην κυκλική σκάλα.
Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

Στο όροφο η παλιά στέγη αποξηλώθηκε και φτιάχτηκε νέα, ενώ το χωμάτινο μεσοπάτωμα αντικαταστάθηκε με τσιμεντένια πλάκα.
Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

«Εκεί έγιναν και δυο νέες προσθήκες που φιλοξενούν το λουτρό, επενδυμένο με τσιμεντοκονία».

Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

«Στο μεταλλικό πατάρι, το παράθυρο έχει βλέμμα προς το λιμάνι του Γαυρίου».

Στην κατοικία της Άνδρου με την πιο εξωστρεφή εσωτερική αυλή, δόθηκε έμφαση στον άμεσο αρχιτεκτονικό φωτισμό και την πολυτέλεια σε έπιπλα και υφάσματα.
Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Photo © Γιάννης Κουσκουτής

Στοιχεία έργου:

Τίτλος έργου: Μια εσωτερική αυλή με εξωστρέφεια στην Άνδρο, Τοποθεσία: Γαύριο – Άνδρος, Εσωτερική διακόσμηση: Μαρία Κουτσουρίδου, Κατασκευή: Domitech, Πολιτικός Μηχανικός: Γρηγόρης Ζούμης, Κείμενο παρουσίασης: Μαρία Κουτσουρίδου, Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκουτής

Προμηθευτές έργου:

Ξύλινα πλαίσια: DR.DOM, Φωτισμός: VK LEADING LIGHT, Ηλεκτρολογικό υλικό “HAGER BERKER 1930″: ΜΕΪΔΑΝΗΣ, Στρώματα – καναπές: COCOMAT, Είδη υγιεινής: ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.

English description: An internal courtyard with extroversion in Andros, Greece, designed by Maria Koutsouridou and constructed by Domitech

Domitech completed the reconstruction of a residence back from the 1950’s in Gavrio, Andros, trying to give an extroversion to the home’s interior design by Maria Koutsouridou, thus creating a dialogue with the new volumes that host new uses.
Interior design: Maria Koutsouridou, Construction: Domitech, Photo © John Kouskoutis

The outer stairway became circular following the curve of the upper ceiling holding references to the plasticity of the island’s volumes and natural use of the local stone.
Interior design: Maria Koutsouridou, Construction: Domitech, Photo © John Kouskoutis

“The sloping slabs the slate, tied with modern materials”.

The house is a two-storey ground floor, which communicates with the yard that extends and creates a circular bathroom with a built-in shower and bench covered with cement mortar. The old stone was held on the wall of the sink. Equipped kitchen is provided with built-in bench that communicates with the yard.
Interior design: Maria Koutsouridou, Construction: Domitech, Photo © John Kouskoutis

“The interior, although low ceiling, exudes calmness and cleanliness of the materials”.

Interior design: Maria Koutsouridou, Construction: Domitech, Photo © John Kouskoutis

At the entrance the ceiling with the kiparissoxila and the stone support was restored and preserved. Below the stone wall, a water element with a skimmer was created.
Interior design: Maria Koutsouridou, Construction: Domitech, Photo © John Kouskoutis

The two levels create the seating almost with the water completely covered with a cement mortar that turns and on the circular ladder cast material with curves. On the first floor, the old roof was demolished and new was built, as well as the dirt mesh floor was replaced with a cement slab.
Interior design: Maria Koutsouridou, Construction: Domitech, Photo © John Kouskoutis

“In the metal loft the window gives you the image of the harbor of Gavrio”.

The choice of top lighting creates an atmosphere with emphasis on plasticity. Emphasis was also placed on architectural direct lighting and luxury in furnishings and fabrics.
Interior design: Maria Koutsouridou, Construction: Domitech, Photo © John Kouskoutis

Facts & Credits:

Project Title: An internal courtyard with extroversion in Andros, Location: Gavrio – Andros, Interior design: Maria Koutsouridou, Construction: Domitech, Civil engineer: Gregory Zoumis, Text description: Maria Koutsouridou, Aerial Photography – Cinematography: John Kouskoutis

Suppliers:

Wooden frames: DR.DOM, Lighting: VK LEADING LIGHT, Switching material “HAGER BERKER 1930″: MEIDANIS, Mattresses – couch: COCOMAT, Sanitary ware: KYPRIOTIS