Άποψη του κεντρικού χώρου υποδοχής / foyer από το επίπεδο εισόδου - Το γλυπτό προϋπήρχε και αναδιατάχθηκε προκειμένου να αναδειχθεί, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

kostal
Παρά τη μετατροπή που έγινε από ”Holiday Inn” σε “Crowne Plaza Athens” το 2004, το παλιό Ballroom του ξενοδοχείου παρέμεινε με μικρές μόνο αλλαγές. Έτσι η ιδιοκτήτρια εταιρεία, (Αφοί Μουσαμά ΑΞΕ) ζήτησε την πλήρη ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό των  χώρων ευθυγραμμίζοντάς τους τόσο με τις τρέχουσες τάσεις σχεδιασμού και λειτουργίας, όσο και την απαιτούμενη πολυμορφικότητα και ευελιξία.
Άποψη του κεντρικού χώρου υποδοχής / foyer – Η οροφή διαθέτει το σταθερό σενάριο λευκού φωτισμού σε σταθερή ένταση, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Άποψη του κεντρικού χώρου υποδοχής / foyer – Διαφοροποιείται η ένταση και το χρώμα του φωτισμού ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης που φιλοξενεί, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

To Ballroom, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 1.117 τμ., διαθέτει ένα κεντρικό χώρο υποδοχής (foyer), 6 αίθουσες διατεταγμένες σε 2 ενότητες και ένα χώρο αποχωρητηρίων. Οι αίθουσες μπορούν να ενοποιηθούν μεταξύ τους ανά ενότητα με κινητά ηχομονωτικά χωρίσματα δίνοντας τη δυνατότητα ποικίλων διαφορετικών εσωτερικών διατάξεων.
Άποψη του κεντρικού χώρου υποδοχής / foyer – Διαφοροποιείται η ένταση και το χρώμα του φωτισμού ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης που φιλοξενεί, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Άποψη του κεντρικού χώρου υποδοχής / foyer – Μέρος της σκάλας διατηρήθηκε – οι κουπαστές σχεδιάστηκαν εκ νέου για μεγαλύτερη στιβαρότητα – σε αυτές ενσωματώθηκε κρυφός φωτισμός, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Το ζητούμενο ήταν ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα κάλυψης συνεδρίων, συναντήσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων. Μεγάλη δυσκολία είχε το γεγονός ότι οι υπάρχουσες επενδύσεις τοίχων και οι υπάρχουσες ψευδοροφές δεν επέτρεπαν τον πλήρη έλεγχο των υποδομών κατά τη φάση της μελέτης ενώ παράλληλα το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 2 μήνες λόγω διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου.
Άποψη των συνενωμένων αιθουσών E – F σε διάταξη συνεδριακής λειτουργίας – Ο φωτισμός διαθέτει 4 διαφορετικά κυκλώματα σε κάθε αίθουσα και σύστημα αυτοματισμού που καλύπτει τις εκάστοτε απαιτήσεις ανάλογα με τη χρήση της αίθουσας, Photo © Δημήτρης Πούπαλος

Άποψη των συνενωμένων αιθουσών A – D σε διάταξη συνεδριακής λειτουργίας – Oι ελαστικές οροφές διαθέτουν φωτισμό που σχεδιάστηκε στη φιλοσοφία του tunable white, Photo © Δημήτρης Πούπαλος

Στην περίπτωση που συνενώνονται όλες οι αίθουσες δημιουργείται ενιαίος χώρος 950 τ.μ. Εδώ έχει συνενωθεί το foyer με τις αίθουσες A – D, Photo © Δημήτρης Πούπαλος

Ο σχεδιασμός έδωσε μεγάλη σημασία στην τελική αίσθηση του χώρου στοχεύοντας σε μια δυναμική αισθητική με μέγιστη ευελιξία διαρκών μεταμορφώσεων αναλόγως τη χρήση. Νέοι λειτουργικοί χώροι προστέθηκαν,  όπως για παράδειγμα μια μικρή reception – info point και ένα βεστιάριο, ενώ έγινε μέγιστη αξιοποίηση χώρων που επανασχεδιάστηκαν προκειμένου για την αισθητική και λειτουργική ευελιξία τους.
Εκτός της συνεδριακής λειτουργίας, ο σχεδιασμός έγινε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις (banquet), Photo © Δημήτρης Πούπαλος

Άποψη της αίθουσας B χωρίς καμία συνένωση, Photo © Δημήτρης Πούπαλος

Φυσικά, η υπάρχουσα γεωμετρία του χώρου και τα υπάρχοντα δίκτυα (καταιονιστήρες πυρόσβεσης, δίκτυο εξαερισμού – κλιματισμού, αποχετεύσεις, κλπ.) λειτούργησαν αρκετά περιοριστικά.
Άποψη των αποχωρητηρίων ανδρών, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Άποψη των αποχωρητηρίων γυναικών. Εδώ προτιμήθηκε η διαμόρφωση ενιαίου πάγκου για χρηστικούς λόγους, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Άποψη των αποχωρητηρίων γυναικών. Στους τοίχους του διαδρόμου χρησιμοποιήθηκαν ενιαίοι ολόσωμοι καθρέφτες και τοποθετήθηκε ένα vanity, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Το foyer –  ένας διαμήκης χώρος διαστάσεων περίπου 30 μ. χ 8.μ. που μέχρι τώρα ήταν διαμορφωμένος με επιμερισμό σε εγκάρσιες ζώνες αναδιαμορφώθηκε με γνώμονα τον τονισμό του μήκους του. Με τρόπο καθοριστικό λειτούργησε ο φωτισμός και οι ψευδοροφές. Ειδικά εδώ, στο κεντρικό foyer, η ιδέα του origami εξελίχθηκε σε μια σύνθεση από πολλαπλά κεκλιμένα επίπεδα και μια έντονα πολυγωνική γεωμετρία έτσι ώστε να εδραιώσει τη δυναμική του χώρου.
Λεπτομέρεια διαμόρφωσης στον τοίχο έξω από το info desk, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Λεπτομέρεια διαμόρφωσης στον τοίχο έξω από το info desk και η σχέση με τον κρυφό φωτισμό οροφής, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ξυλεπένδυσης στις αίθουσες E – F, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Ο φωτισμός εδώ ανταποκρίνεται σε διαφορετικά σενάρια έντασης και χρωμάτων ανάλογα με τη χρήση (εκδηλώσεις – συνέδρια).
Μια σειρά από νέα προϊόντα τεχνολογίας χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε να δώσουν στον επισκέπτη μια πρόσθετη άνεση: διαδραστικές οθόνες αφής για διαρκή πληροφόρηση, charging  stations,  video wall, μέγιστη δυνατή ταχύτητα κάλυψης internet, κλπ.
Έξω από κάθε αίθουσα τοποθετήθηκε ειδική οθόνη για την ενημέρωση των επισκεπτών. H σήμανση σχεδιάστηκε σε αρμονία με το χώρο, ενώ η επιλογή του χρώματος στις αίθουσες έγινε με βάση το χρώμα του Crowne Plaza, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Άποψη του αγάλματος σε διακοσμητικό φωτισμό στην οροφή και φωτισμό ανάδειξης, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Η φιλοσοφία σχεδιασμού του φωτισμού για κάθε από τις 6 αίθουσες βασίστηκε στην αίσθηση του φυσικού φωτισμού και στη λογική του tunable white, μιας διαβαθμιζόμενης θερμοκρασίας του λευκού φωτός που να προσομοιάζει στο συνεχώς διαφοροποιούμενο φως της ημέρας. Έτσι, σε κάθε αίθουσα τοποθετήθηκαν ελαστικές οπισθοφωτιζόμενες μεμβράνες και διαφορετικά φωτιστικά με τα αντίστοιχα κυκλώματα προκειμένου να προκύπτει η μέγιστη δυνατή ευελιξία σεναρίων φωτισμού.
Άποψη κατά τη διάρκεια των εργασιών στο foyer. Διαμόρφωση των επιμέρους κεκλιμένων τριγωνικών περιοχών στην οροφή, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Άποψη κατά τη διάρκεια των εργασιών στο foyer – Διαμόρφωση των επιμέρους κεκλιμένων τριγωνικών περιοχών στην οροφή – δευτερεύουσα στήριξη και ενσωμάτωση των προϋπαρχόντων καταιονιστήρων πυρόσβεσης, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Σε διαφορετικά σημεία τοποθετήθηκαν ξύλινες επενδύσεις με κρυφό φωτισμό προσδίδοντας μια αίσθηση «ζεστασιάς» στο χώρο ταυτόχρονα με μια βελτιωμένη ηχοανάκλαση. Όπως προαναφέρθηκε, οι αίθουσες μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους με τη χρήση κινητών ηχομονωτικών χωρισμάτων δημιουργώντας μια ποικιλία από διαφορετικές διατάξεις. Ενδεικτικά, στην περίπτωση που «ανοίγουν» όλα τα χωρίσματα δημιουργείται ενιαίος χώρος 950 τ.μ.
Άποψη κατά τη διάρκεια των εργασιών στο foyer – Προγραμματισμός του χρωματισμού φωτισμού, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Άποψη κατά τη διάρκεια των εργασιών στο foyer – Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του σκελετού, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Άποψη του foyer πρίν την ανακαίνιση, Photo © Χάρης Παπαϊωάννου

Στα δάπεδα, παντού τοποθετήθηκε μοκέτα πλακίδιο ειδικών προδιαγραφών και σχεδιασμού. Μεγάλη έμφαση δόθηκε επίσης στα αποχωρητήρια, τα οποία επανασχεδιάστηκαν έτσι ώστε να δίνουν την αίσθηση της πολυτέλειας, καθαρότητας και σεβασμού στον επισκέπτη.
Μακέτα της προτεινόμενης οροφής με τα κεκλιμένα τριγωνικά στοιχεία κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, © Χάρης Παπαϊωάννου

Κάτοψη γενικής διάταξης, © Χάρης Παπαϊωάννου

Προοπτική τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση των συνενωμένων αιθουσών E – F, © Χάρης Παπαϊωάννου

Τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση των συνενωμένων αιθουσών E – F, © Χάρης Παπαϊωάννου

Προοπτική τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση των συνενωμένων αιθουσών E – F, © Χάρης Παπαϊωάννου

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Ανακαίνιση συνεδριακού κέντρου “Ballroom” στο 5* ξενοδοχείο “Crowne Plaza Athens – City Centre”, Τοποθεσία: Μιχαλακοπούλου 50 – Αθήνα, Ιδιοκτήτης: Αφοί Μουσαμά ΑΞΕ, Aρχιτεκτονική Mελέτη – Επίβλεψη: Χάρης Παπαϊωάννου & Συνεργάτες, Υπεύθυνος Έργου: Χάρης Παπαϊωάννου, Eπίβλεψη: Χάρης Παπαϊωάννου – Αφροδίτη Τσουκαλά, Συντονισμός Κατασκευής: Γιάννης Κεσκίνογλου, Συνολικό Εμβαδό Κτιρίου: 1117,24 m², Xρόνος Μελέτης: 2018, Xρόνος Κατασκευής: 2018, Παρουσίαση Κειμένου: Χάρης Παπαϊωάννου & Συνεργάτες, Φωτογράφιση: Χάρης Παπαϊωάννου – Δημήτρης Πούπαλος