Αρχιτεκτονική μελέτη: Γεώργιος Ασμαργιαννάκης, Εσωτερική διακόσμηση: Μανούσος Λεονταράκης, Photo © Γιάννης Φάης

Το τουριστικό συγκρότημα Petousis Hotel & Suites είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο υψηλών απαιτήσεων στην περιοχή της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στα πλαίσια των εργασιών αναβάθμισης του ξενοδοχείου, ανακαινίστηκαν πλήρως οι πέντε όροφοι της προϋφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Γεώργιος Ασμαργιαννάκης, Εσωτερική διακόσμηση: Μανούσος Λεονταράκης, Photo © Γιάννης Φάης

Αρχιτεκτονική μελέτη: Γεώργιος Ασμαργιαννάκης, Εσωτερική διακόσμηση: Μανούσος Λεονταράκης, Photo © Γιάννης Φάης

“Σκοπός του ανασχεδιασμού ήταν η διατήρηση του παραδοσιακού στυλ, το οποίο χαρακτηρίζει την ιστορία του ξενοδοχείου και ο συνδυασμός του, με τις απαιτήσεις του σήμερα”.

Αρχιτεκτονική μελέτη: Γεώργιος Ασμαργιαννάκης, Εσωτερική διακόσμηση: Μανούσος Λεονταράκης, Photo © Γιάννης Φάης

Αρχιτεκτονική μελέτη: Γεώργιος Ασμαργιαννάκης, Εσωτερική διακόσμηση: Μανούσος Λεονταράκης, Photo © Γιάννης Φάης

Αρχιτεκτονική μελέτη: Γεώργιος Ασμαργιαννάκης, Εσωτερική διακόσμηση: Μανούσος Λεονταράκης, Photo © Γιάννης Φάης

Πέτρα, ξύλο και μεταλλικά στοιχεία είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη ταυτότητα του ξενοδοχείου, δίνοντας ταυτόχρονα μεγάλη έμφαση στη μελέτη φωτισμού και τη δημιουργία μίας καθολικής αρμονίας.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Γεώργιος Ασμαργιαννάκης, Εσωτερική διακόσμηση: Μανούσος Λεονταράκης, Photo © Γιάννης Φάης

Αρχιτεκτονική μελέτη: Γεώργιος Ασμαργιαννάκης, Εσωτερική διακόσμηση: Μανούσος Λεονταράκης, Photo © Γιάννης Φάης

Αρχιτεκτονική μελέτη: Γεώργιος Ασμαργιαννάκης, Εσωτερική διακόσμηση: Μανούσος Λεονταράκης, Photo © Γιάννης Φάης

Οι εξωτερικές διαμορφώσεις συνεισφέρουν και αυτές, στο αίσθημα άμεσης οικειοποίησης του χώρου από τον επισκέπτη, καθώς ήταν και αυτό, μία σημαντική παράμετρος, κατά τη σχεδίαση.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Γεώργιος Ασμαργιαννάκης, Εσωτερική διακόσμηση: Μανούσος Λεονταράκης, Photo © Γιάννης Φάης

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Τίτλος Έργου: Petousis Hotel & Suites, Τοποθεσία: Περιοχή Αμμουδάρας – Ηράκλειο Κρήτης, Αρχιτεκτονική μελέτη: Γεώργιος Ασμαργιαννάκης, Εσωτερική διακόσμηση: Μανούσος Λεονταράκης, Στατική μελέτη: Γεώργιος Ασμαργιαννάκης, Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Πέτρος Ασμαργιαννάκης, Κείμενο παρουσίασης: Πέτρος Ασμαργιαννάκης, Φωτογράφος: Γιάννης Φάης