Αρχιτεκτονική Μελέτη: Λεύτερης Τσικανδηλάκης, Photo © Μιχάλης Χριστοδουλάκης

Η ανακαίνιση της ξενοδοχειακής μονάδας Cactus Bay αποτέλεσε μια ιδιαίτερη πρόκληση τόσο σχεδιαστικά όσο και από άποψη χρόνου. Η πολυπλοκότητα του υφιστάμενου συγκροτήματος με την πληθώρα παράταιρων μεταξύ τους στοιχείων καθώς και η υπερβολική πληροφορία με τη μορφή διαφημιστικών πινακίδων στην πρόσοψη του κτηρίου έδωσαν τη θέση τους σε ένα πιο minimal αλλά ταυτόχρονα λειτουργικό design.  

Οι αλλαγές που έγιναν σε λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο αφορούν τόσο τη διαμόρφωση του εσωτερικού των δωματίων όσο και του εξωτερικού χώρου και της πισίνας. Επιπλέον δημιουργείται νέο bar, προστίθενται νέα στέγαστρα και οι όψεις των κτιρίων ανασχεδιάζονται.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Λεύτερης Τσικανδηλάκης, Photo © Μιχάλης Χριστοδουλάκης

Σε επίπεδο όψεων, αφαιρέθηκαν όλα τα κολωνάκια από τους εξώστες, οι πινακίδες και τα διακοσμητικά κεραμίδια και αντικαταστάθηκαν με λιτούς, καθαρούς όγκους και γραμμές.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Λεύτερης Τσικανδηλάκης, Photo © Μιχάλης Χριστοδουλάκης

«Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι πέτρα και σοβάς και συνδυάστηκαν αρμονικά με το μέταλλο και ξύλο των νέων στεγάστρων».

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Λεύτερης Τσικανδηλάκης, Photo © Μιχάλης Χριστοδουλάκης

Επίσης, η κύρια όψη του κτηρίου οριοθετήθηκε καλύτερα σε σύγκριση με την πρότερη «φλύαρη» κατάσταση της, και δημιουργήθηκαν καθαρές κινήσεις γύρω από το συγκρότημα.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Λεύτερης Τσικανδηλάκης, Photo © Μιχάλης Χριστοδουλάκης

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο σχεδιασμό του περιβάλλοντα χώρου και στο στοιχείο του νερού με την πισίνα να αποκτά πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο, πρακτικά και αισθητικά.
Η πισίνα επανασχεδιάστηκε και μετακινήθηκε έτσι ώστε να εκτείνεται κατά μήκος των δωματίων ενώ γύρω από αυτήν δημιουργούνται διακριτοί χώροι στάσης και καθαρές κινήσεις.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Λεύτερης Τσικανδηλάκης, Photo © Μιχάλης Χριστοδουλάκης

Παράλληλα προς την πισίνα σχεδιάζεται ένας νέος χώρος που στεγάζει το bar, από τον οποίο υπάρχει άμεση οπτική επαφή προς την πισίνα και ο οποίος συμπληρώνεται από στεγασμένους ημι-υπαίθριους χώρους.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Λεύτερης Τσικανδηλάκης, Photo © Μιχάλης Χριστοδουλάκης

Ως προς την εσωτερική διαμόρφωση, τα δωμάτια επανασχεδιάζονται από την αρχή και αποκτούν ένα minimal ύφος με την επιλογή λιτών χρωμάτων και υφών.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Λεύτερης Τσικανδηλάκης, Photo © Μιχάλης Χριστοδουλάκης

Επίσης οι αρχιτέκτονες εκμεταλλεύονται τη θέση του συγκροτήματος σε σχέση με το υδάτινο στοιχείο, έτσι ώστε όλα τα δωμάτια να απολαμβάνουν πλέον τη θέα προς τη θάλασσα. Δημιουργούνται έτσι ανοίγματα τα οποία λειτουργούν ως κάδρα με θέμα τη θάλασσα.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Λεύτερης Τσικανδηλάκης, Photo © Μιχάλης Χριστοδουλάκης

Στο σύνολο της, η πρόταση χαρακτηρίζεται από μια γλώσσα λιτή αλλά ταυτόχρονα ουσιαστική με κύριο στόχο την ανάδειξη της ξενοδοχειακής μονάδας σε ένα χώρο φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών μέσω σύγχρονων σχεδιαστικών παρεμβάσεων.  

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:  

Έργο: CACTUS BAY HOTEL, Τοποθεσία: Σταλίδα – Ηράκλειο Κρήτης – Ελλάδα, Αρχιτεκτονική Μελέτη: Λευτέρης Τσικανδηλάκης, Πολιτικός Μηχανικός: Μάνος Γιακουμάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός: Βαγγέλης Χαρκουτσάκης, Στάδιο Μελέτης: Ολοκληρωμένο, Έτος Ολοκλήρωσης: 2018, Κείμενο Παρουσίασης: Λευτέρης Τσικανδηλάκης, Φωτογραφίες: Μιχάλης Χριστοδουλάκης  

English Description: Cactus Bay Hotel in Stalis, Crete Island, Greece, designed by Lefteris Tsikandilakis +Architects  

The renovation of Cactus Bay Hotel was a special challenge, both in terms of design as well as in terms of time. The complexity of the existing building, with the abundance of unconnected elements and the excessive information in the form of billboards on the main facade of the building, has been replaced with a more minimal but simultaneously functional design.
Architectural Design: Lefteris Tsikandilakis +Architects, Photo © Michalis Christodoulakis

The changes were made on a functional and aesthetic level, concerning the reshaping of the room interiors as well as the outdoor space and the pool. Furthermore, a new bar is created, new pergolas are added, and the facades of the buildings are redesigned.
Architectural Design: Lefteris Tsikandilakis +Architects, Photo © Michalis Christodoulakis

Regarding the facades, the decorative columns of the balconies, the billboards and the decorative tiles were removed and replaced with simple, clear volumes and lines.
Architectural Design: Lefteris Tsikandilakis +Architects, Photo © Michalis Christodoulakis

The materials used are stone and plaster and are combined harmoniously with metal and wood on the new canopies. Also, the main facade of the building was better defined in comparison to its former «loquacious» state, and clean movements around the complex were created.

«Special attention was given to the design of the surrounding space as well as to the element of water, with the swimming pool leading the way, practically and aesthetically».

Architectural Design: Lefteris Tsikandilakis +Architects, Photo © Michalis Christodoulakis

The pool was redesigned and relocated so that it stretches along the rooms while distinct sitting areas and paths are created. Alongside the pool, a new bar is designed, from where there is direct visual contact to the pool, which is accompanied by covered semi-open spaces.
Architectural Design: Lefteris Tsikandilakis +Architects, Photo © Michalis Christodoulakis

In terms of interior design, the rooms are redesigned from the beginning and acquire a minimal style by choosing simple colors and textures.
In addition, architects take advantage of the location of the complex in relation to the water element so that all rooms can now enjoy a view towards the sea. Thus, window openings, which act as paintings with a sea theme, are created.   
Architectural Design: Lefteris Tsikandilakis +Architects, Photo © Michalis Christodoulakis

Overall, architect’s proposal is characterized by a simple, yet essential language, with the main objective being that of accentuating the hotel as a high standard hotel facility through modern design interventions.

Facts & Credits:

Project: Cactus Bay Hotel, Location: Stalis – Crete Island – Greece, Architectural Design: Lefteris Tsikandilakis +Architects, Structural Engineer: Manos Giakoumakis, Mechanical Engineer: Vaggelis Charkoutsakis, Project Status: Completed, Year: 2018, Text Description: Lefteris Tsikandilakis +Architects, Photography: Michalis Christodoulakis