Πυρασφάλεια κατασκευών

Αναγκαιότητα η υιοθέτηση σύγχρονων προτύπων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας

kostal

Η Ελλάδα για μία τριακονταετία βασιζόταν για την ασφάλεια του πολίτη σε περιπτώσεις φωτιάς επί κτιρίων στο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 71/1988 καθώς και σε μία σειρά από Πυροσβεστικές Διατάξεις (Πυρ. Διατ.) οι οποίες είτε συμπλήρωναν είτε επέκτειναν τη νομοθεσία, που είχε αρχίσει να δείχνει την αδυναμία της να συμβαδίσει με τις σύγχρονες εξελίξεις.

Ένα επιπλέον πρόβλημα του προηγούμενου κανονισμού, πέρα από την παλαιότητά του, ήταν και η πολυπλοκότητά καθώς και το βάρος που έπεφτε στο Πυροσβεστικό Σώμα. Με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 41 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 80/Α/7-52018, η Ελλάδα υιοθέτησε τον καινούριο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, ο οποίος αντικατέστησε το Π.Δ. 71/1988.
Η θέσπιση του καινούργιου Κανονισμού ήταν αποτέλεσμα μίας ζύμωσης τεσσάρων ετών και αποτελεί μία προσπάθεια υιοθέτησης σύγχρονων προτύπων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, εναρμονισμένα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα καθώς και ενοποίησης του κανονισμού σε ένα, ενιαίο πλαίσιο.

“Σύμφωνα με στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, το 2018 καταγράφηκαν 3512 φωτιές σε οικίες, στις οποίες υπήρχαν 26 νεκροί και 25 τραυματίες, ενώ ως πρωταρχική αιτία απώλειας ζωής αναφέρεται η εισπνοή καπνού”.

Επιπλέον, στην χώρα μας ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τις 1/1/2019 το σχέδιο nZEBs, που προβλέπει ότι όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και από τις 1/1/2021 όλα τα νέα κτίρια γενικά θα είναι μηδενικών εκπομπών (Zero Emission Buildings).

“Αυτές οι εξελίξεις τις προλαμβάνει ο νέος Κανονισμός, υιοθετώντας τον όρο “αντίδραση στη φωτιά” και εναρμονίζεται με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα”.

Ουσιαστικά, με την προσθήκη αυτή, ο νέος Κανονισμός ρυθμίζει τη χρήση μονωτικών υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου θα γίνεται όλο και σημαντικότερη στη χώρα μας, ενώ στοχεύει στον περιορισμό την μεγάλης έκκλησης καπνού κατά τη διάρκεια φωτιάς, φαινόμενο το οποίο εντάθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω της χρήσης φτηνών υλικών μόνωσης (πλαστικά μονωτικά) και καλωδιώσεων.
Ένα ακόμα βήμα του Κανονισμού προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η υιοθέτηση αυστηρότερων κανονισμών σχετικά με την εφαρμογή ενεργητικής πυροπροστασίας, ανάγκη που έγινε φανερή στα έτη 2010-2018, λόγω της ραγδαίας αύξησης της χρήσης φωτιάς στις κατοικίες ως κύριο μέσο θέρμανσης και μαγειρέματος.
Συγκεκριμένα, πλέον στα κτίρια κατοικιών επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός φορητού πυροσβεστήρα ανά όροφο, ενώ σε κτίρια άνω των 3 ορόφων επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης.
Η αυστηροποίηση αυτή του Κανονισμού, σε συνδυασμό με την χρήση υλικών με καλύτερες προδιαγραφές αντίδρασης στη φωτιά επιφέρει εγκαιρότερη ειδοποίηση του πληθυσμού του κτιρίου, καθώς και μικρότερη έκκληση καπνού.

“Η ξεκαθάριση των οδεύσεων διαφυγής καθώς και του ορισμού του θεωρητικού πληθυσμού στο κτίριο βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση του σχεδίου εκκένωσης του κτιρίου”.

Ο Κανονισμός υιοθετεί επίσης και την ανάγκη τοπικού συστήματος κατάσβεσης σε επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Β, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο ένα κενό ασφαλείας που υπήρχε σε ευαίσθητες κτιριακές εγκαταστάσεις όπως νοσοκομεία και σχολεία.
Ο νέος Κανονισμός δίνει έμφαση επίσης και στα ζητήματα πρόληψης καθώς και εκπαίδευσης του πληθυσμού, γεγονός απαραίτητο, μιας και η κυριότερη αιτία φωτιάς σε κτίρια παραμένειι η ανθρώπινη αμέλεια.
Ο Κανονισμός εναρμονίζεται πλέον με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ακολουθώντας τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, και αφαιρώντας τους συγκεκριμένους ορισμούς του προηγούμενου κανονισμού, που τον καθιστούσαν εξαιρετικά δυσκίνητο και ανίκανο να ακολουθήσει τις νέες προδιαγραφές καθώς και τις νέες τάσεις στην τεχνολογία υλικών.
Η χρήση ευρωπαϊκών προτύπων καλύπτει επίσης μία πάγια υποχρέωση της Ελλάδας προς την Ε.Ε. ενώ επιτρέπει την καλύτερη διαρρύθμιση της αγοράς, τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

“Επιπλέον, ο νέος Κανονισμός ακολουθεί την ταξινόμηση του Κτιριοδομικού Κανονισμού, γεγονός που απλοποιεί την αδειοδότηση των κτιρίων και την εφαρμογή των Κανονισμών”.

Σε γενικές γραμμές, ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων επιτρέπει στην Ελλάδα να αποκτήσει ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, ενοποιημένο, το οποίο κοιτάει προς το μέλλον.
Με την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, καθώς και με την εμφάνιση ολοένα και περισσότερων ξένων επενδυτών και του σχεδίου nZEB, θα υπάρχουν ολοένα και περισσότερα κτίρια που υλοποιούν καινοτόμες κατασκευαστικές τεχνικές, με υλικά καινούρια και αδοκίμαστα στην, παραδοσιακά συντηρητική, Ελληνική οικοδομική κοινότητα.
Η πρόκληση για τον νέο Κώδικα είναι να μπορεί να προλαβαίνει τις εξελίξεις σε τεχνολογία υλικών και κατασκευαστικών τεχνικών, ενώ σταδιακά θα πρέπει να αρχίσει να λαμβάνει υπόψη του τη ραγδαία ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων, Ιnternet of Things και ενοποιημένων Building Management Systems, στοιχεία που θα εμφανίζονται στους πίνακες πυρανίχνευσης επόμενης γενιάς, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό του χρόνου επέμβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και την καλύτερη διερεύνηση των περιστατικών.
Άρθρο του Αθανάσιου Ελευθερούδη | Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ | Τμήμα Ηλεκτρολογικών Μελετών στην εταιρεία Olympia Electronics Α.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Πίνακες Πυρανίχνευσης: Εφαρμογές και λειτουργίες σε σύγχρονα κτιριακά έργα

Tα τελευταία χρόνια, τα συστήματα πυρανίχνευσης έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό καθώς έχουν προστεθεί και συνεχώς προστίθενται, νέες δυνατότητες και λειτουργικότητες τέτοιες ώστε να...

Αναγκαιότητα η υιοθέτηση σύγχρονων προτύπων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας

Η Ελλάδα για μία τριακονταετία βασιζόταν για την ασφάλεια του πολίτη σε περιπτώσεις φωτιάς επί κτιρίων στο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 71/1988 καθώς και σε...

Οι αλλαγές στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με βάση τον νέο ελληνικό κανονισμό πυροπροστασίας των κτιρίων

Η Sto για πάνω από έξι δεκαετίες ασχολείται με την εξωτερική θερμομόνωση και είναι ο παγκόσμιος ηγέτης και το σημείο αναφοράς της παγκόσμιας αγοράς...

MOBIAK: Μια ανερχόμενη δύναμη στα συστήματα κατάσβεσης και πυροπροστασίας παγκοσμίως

Σαράντα δύο χρόνια είναι παραπάνω από αρκετά για να αποκτήσεις οργάνωση, εμπειρία, μέγεθος και κυρίως να δημιουργήσεις μια ομάδα συνεργατών με ικανότητες, κουλτούρα εξυπηρέτησης...

Ο ρόλος των συστημάτων αυτοματισμού στη διαχείριση ενέργειας των ξενοδοχείων

Η ιδέα ενός έξυπνου ξενοδοχείου είναι ένα από τα πιο σημαντικά “trends” στον τομέα της φιλοξενίας σήμερα. Στη νέα ξενοδοχειακή εποχή που η εμπειρία...