Εγκρίθηκε η προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για τη δημοπράτηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού φωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 8.037.073,29€, σύμφωνα με την αριθμ. 263/2019 (20-05-2019) πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ειδικότερα, το έργο συνίσταται στον σχεδιασμό, χρηματοδότηση και κατασκευή, τεχνική διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος και των υποδομών του συνόλου του οδικού και αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συστημάτων ελέγχου και συνοδευτικών έργων, στον Δήμο Ηγουμενίτσας, ήτοι στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από αντίστοιχα νέας τεχνολογίας (LED) με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση, στην αποκατάσταση των βλαβών – φθορών, που αφορούν στις υποδομές του εν λόγω δικτύου και σε λοιπά σύνοδα έργα, στην αναβάθμιση, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου αυτού, καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλε-διαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας του.
Στόχος του έργου είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με σημαντική μείωση της δαπάνης για τον δημοτικό και αστικό φωτισμό, κυρίως όμως θα συμβάλει στην εξάλειψη του φαινομένου της καμένης λάμπας.
Η ανακοίνωση του δήμου Ηγουμενίτσας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «αντικαθιστούμε πάνω από 7.000 φωτιστικά σώματα, εξοικονομούμε πόρους, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και προστατεύουμε το περιβάλλον».