Η εταιρεία ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ιδρύθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3000 m2 µε αντικείµενο την παραγωγή και την εµπορία µίας µεγάλης γκάµας στοµίων, ηχοπαγίδων και εξαρτηµάτων (όπως φίλτρα, διαφράγµατα, στοιχεία σύνδεσης αεραγωγών κτλ.) κλιµατισµού.

Η µεγάλη εµπειρία και εξειδίκευση που απέκτησε η εταιρεία και τα στελέχη της, επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντων στην καλύτερη δυνατή ποιότητα µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και µε συνέπεια στην άµεση παράδοση.
Για την καλύτερη δυνατή αντοχή στη διάβρωση και την αποφυγή συµπυκνωµάτων και ψωρίασης στο µέταλλο τα υλικά κατασκευής που χρησιµοποιούνται είναι αλουµίνιο ανοδιωµένο ή βαµµένο ηλεκτροστατικά και γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα. Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονες αυτοµατοποιηµένες γραµµές παραγωγής µε πλήρη τυποποίηση των προϊόντων της.
Τα στόµια της εταιρίας ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΑΕ που έχουν τοποθετηθεί στο κτίριο της BLUM HELLAS HQ & LOGISTICS και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα ηλεκτρικά ελεγχόµενα στόµια επιστροφής τοίχου ή οροφής από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε µία σειρά σταθερά πτερύγια κλίσης 45ο, παράλληλα προς την πρώτη αναφερόµενη διάσταση, τα οποία διαθέτουν ηλεκτροκίνητο διάφραγµα ρύθµισης παροχής αέρα, από αλουµίνιο µε ταυτόχρονα αντίθετα περιστρεφόµενα πτερύγια (εικόνα 1).
Εικόνα 1
Ο παραπάνω αναφερόµενος ηλεκτροκινητήρας συνδέεται µε τον αυτοµατισµό του πίνακα ελέγχου του κτιρίου. Τα στόµια αυτά έχουν τοποθετηθεί στα εξωτερικά ανοίγµατα του αποθηκευτικού χώρου του κτιρίου και µέσω αυτών ελέγχεται η εισροή ή η εκροή αέρα, από και προς το περιβάλλον αντίστοιχα.
Εικόνα 1
Επίσης εξίσου σηµαντικές είναι και οι ηχοπαγίδες της εταιρίας ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΑΕ που έχουν τοποθετηθεί στο κτίριο της BLUM HELLAS HQ & LOGISTICS, µε σκοπό τη ηχοαπόσβεση, του επιπλέον, µη επιτρεπτού θορύβου, σε συγκεκριµένους χώρους του κτιρίου.
Οι εν λόγω ηχοπαγίδες (εικόνα 2) έχουν κέλυφος από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 1mm. Στα δύο άκρα τους τοποθετείται τελάρο που αποτελείται από προφίλ SB30 και γωνίες S30 για εύκολη και στεγανή σύνδεση µε τον αεραγωγό.
Εικόνα 2
Στο εσωτερικό τους έχουν τοποθετηθεί ηχοστοιχεία που αποτελούνται από περιµετρικό προφίλ αεροδυναµικής σχεδίασης, για µείωση της πτώσης πίεσης, κατασκευασµένο από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα. Στο εσωτερικό του υπάρχει το ηχοαπορροφητικό υλικό (πετροβάµβακας) το οποίο είναι καλυµµένο από υαλούφασµα στις δύο πλάγιες πλευρές.
Το ηχοαπορροφητικό υλικό είναι άφλεκτο κλάσης Α1 κατά ΕΝ 13501 και το υαλούφασµα είναι άφλεκτο κλάσης Α2 κατά ΕΝ 13501. Η µισή επιφάνεια του υαλουφάσµατος είναι καλυµµένη από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους t=0,5 mm. Η ηχοαπόσβεση επιτυγχάνεται µέσω απορρόφησης και αντήχησης.
Κατασκευάζονται σε πάχη 100mm (SAP-A-100) και 200mm (SAP-A-200). Βέλτιστη απόδοση στην περιοχή συχνοτήτων 63-500Hz. Η απόδοση των ηχοπαγίδων µετρήθηκε σε εξωτερικό εργαστήριο σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 7235.
Εκτός των παραπάνω προιόντων, στο κτίριο της BLUM HELLAS HQ & LOGISTICS, τοποθετήθηκαν και στόµια τα οποία είναι ιδιαίτερης αξίας από αρχιτεκτονικής άποψης, όπως τα γραµµικά στόµια προσαγωγής τύπου slot και πιο συγκεκριµένα τύπου SL-C-P µε στενό εξωτερικό πλαίσιο, µε προφίλ ‘Τ’ για κρυφή στήριξη σε ψευδοροφή πάχους 12mm, µε πολλαπλές εγκοπές, κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο.
Η κατεύθυνση της δέσµης του αέρα ρυθµίζεται µέσω πλαστικών πτερυγίων (2), χρώµατος µαύρου ή λευκου, που υπάρχουν ένα σε κάθε πλευρά της κάθε εγκοπής και µπορεί να είναι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (180ο). Επίσης τα πτερύγια µπορούν να κλείσουν εντελώς την εγκοπή. Τοποθετείται στην οροφή αλλά και σε τοίχο. Χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές θέρµανσης και ψύξης σε µικρά και µέσα ύψη (εικόνα 3).
Εικόνα 3
Η σηµασία που αποδίδεται στην ποιότητα των προϊόντων αντανακλάται σε όλη την διοικητική και παραγωγική δοµή της εταιρείας και είχε σαν συνέπεια την απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας κατά ISO 9001. Επίσης οι προµηθευτές της εταιρείας είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO.
Η τεχνολογική πρωτοπορία της εταιρείας τονίζεται από το γεγονός ότι έχουν γίνει µετρήσεις σε εργαστήριο για όλα τα προϊόντα της. Με τα δεδοµένα αυτά εκδόθηκε έντυπος κατάλογος µε τεχνικά χαρακτηριστικά και διαγράµµατα επιλογής για όλα τα προϊόντα όπως επίσης και πρόγραµµα επιλογής µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο µπορείτε να βρείτε στο site της εταιρείας (www.aerogrammi.gr) µαζί µε άλλες πληροφορίες.

Άρθρο του Γεώργιου Κανάκη – Μηχανολόγου Μηχανικού

kanakisgr@aerogrammi.gr

Σημαντική υποσημείωση:

Η ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΑΕ θα λάβει µέρος για 5η φορά στην ΜΟSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT στο Μιλάνο, Ιταλία, από 13 έως 16 Μαρτίου 2018.

Δείτε ξανά:

Η ολοκληρωμένη παρουσίαση του κτηρίου γραφείων & αποθηκών της BLUM Hellas στην Αθήνα εδώ

Σχόλια

σχόλια

scavolini
kostal