kostal

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο, με πολλές ανάγκες κα προκλήσεις. Οι αρμόδιοι θεσμικοί παράγοντες της χώρας, καλούνται να εφαρμόσουν μια σαφή και αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και πράσινη ενέργεια.

Ιδιαίτερα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά οι προκλήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες, καθώς η λύση της διασύνδεσης τους με την ηπειρωτική χώρα έχει μεγάλο κόστος και έτσι έχουν επιστρατευτεί συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και διαδικασίες για την υλοποίηση των λεγόμενων «Έξυπνων Δικτύων». Η στρατηγική των έξυπνων δικτύων, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής και να μειώσει σημαντικά την περιβαλλοντολογική επιβάρυνση.

Τι είναι το «Έξυπνο Δίκτυο»;

Είναι ένα αξιόπιστο και ασφαλές ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο ενώ προσφέρει στους χρήστες του την απαιτούμενη από αυτούς ενέργεια, δίνει παράλληλα στους προμηθευτές και παραγωγούς τη δυνατότητα επικοινωνίας, ελέγχου και διαχείρισης του, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη εξοικονόμηση. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνονται οι μονάδες παραγωγής, ενώ ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να  συμβάλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους.

Για την πραγματοποίηση των δικτύων αυτών σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, χρειάζονται οι κατάλληλες υποδομές, η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος, απαραίτητα κέντρα ελέγχου ενέργειας, καθώς και η προμήθεια των ανάλογων συμβατών εξαρτημάτων. Φυσικά για την επίτευξή των συγκεκριμένων στόχων, η διείσδυση των ΑΠΕ (ιδίως των φωτοβολταϊκών) στο ενεργειακό ισοζύγιο, θεωρείται απαραίτητη.

Αντιστροφέας ΡΙΚΟ της KOSTAL –  παραγωγή και διαχείριση ενέργειας

Οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL διαθέτουν ολοκληρωμένο σύστημα εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας, προφέροντας έως και 25% μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και σημαντική μείωση των ρύπων προς το περιβάλλον.


Ένας Φ/Β αντιστροφέας ΡΙΚΟ της KOSTAL, ως μέρος ενός έξυπνου δικτύου προσφέρει:

 • Μέγιστη ενεργειακή απόδοση.
 • Απόλυτο έλεγχο της παραγωγής Φ/Β.
 • Δυνατότητα  καταγραφής της  παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας.
 • Δυνατότητα επεξεργασίας ενεργειακών δεδομένων.
 • Δυνατότητα επικοινωνίας και άμεσης μεταφοράς δεδομένων.

Μέγιστη ενεργειακή απόδοση

Με μοντέλα από 3kW έως 36kW, οι αντιστροφείς της KOSTAL καλύπτουν τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης. Διαθέτοντας μεγάλο εύρος τάσης εισόδου (τάση εκκίνησης λειτουργίας 180V, έως 1100V), η παραγωγή ενέργειας ξεκινά από το πρώτο φως της ημέρας και διαρκεί μέχρι τη δύση του ηλίου. Η λειτουργία shadow management, συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη της μέγιστης απόδοσης σε περιπτώσεις σκίασης, ενώ η παρουσία έως και τριών Mpp trackers, προσφέρει ευελιξία στη διαστασιολόγηση «δύσκολων» εγκαταστάσεων με πολλαπλούς προσανατολισμούς ή μερικές σκιάσεις, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή παραγωγή.

Καταγραφή της ενέργειας

Οι αντιστροφείς της KOSTAL διαθέτουν ένα πλήρες, ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων  (datalogger) και επικοινωνίας (communication board), με το οποίο καταγράφονται και αποθηκεύονται, όλες οι παράμετροι λειτουργίας και παραγωγής της εγκατάστασης. Mε τον αισθητήρα PIKO BA Sensor, μπορούν να καταγραφούν επιπλέον, όλα τα δεδομένα κατανάλωσης της παραγόμενης ενέργειας, καθώς και της ενέργειας που καλύπτεται από το δίκτυο, επιτρέποντας στον καταναλωτή να έχει πλήρη εικόνα της ενεργειακής του κατάστασης.

Τέλος, όλα τα μοντέλα είναι συμβατά με:

 • Την τεχνολογία EEBus.
 • Το σύστημα HomeLYnk της Schneider Electric GmbH.
 • Συστήματα διαχείρισης ενέργειας PowerDog της Εcodata GmbH.
 • Συσκευές εποπτείας Solar-Log της Solare Datensysteme GmbH.
 • Οθόνες Solarfox της Soledos GmbH.
 • Το σύστημα Weblog της Μeteocontrol GmbH.
 • KNX protocol.

Κάθε αντιστροφέας PIKO είναι ένα ποιοτικό προϊόν, το οποίο κατασκευάζεται στη Γερμανία, από τον Όμιλο KOSTAL και ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας www.kostal-solar-electric.com.


Γράφει ο Στέργιος Κουρού – Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης της KOSTAL Solar Electric Ελλάς ΕΠΕ – E-mail: s.kourou@kostal.com