Photo © Pygmalion Karatzas

Η Σχολή Εξωτερικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Georgetown στο Κατάρ είναι ενσωματωμένη στο βόρειο τμήμα της Εκπαιδευτικής Πόλης, το masterplan της οποίας σχεδίασε ο Arata Isozaki.

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Η κατασκευή έγινε από το Ίδρυμα Κατάρ υπό την καθοδήγηση της Αυτού Εξοχότητας Sheikha Mozah. Το κτήριο σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Legorreta + Legorreta με τους Langdon Wilson ως εκτελεστικούς αρχιτέκτονες. Ο σχεδιασμός συνδυάζει ομοιότητες με την κύρια πανεπιστημιούπολη στην Ουάσιγκτον, DC και την ερμηνεία των αρχιτεκτόνων για την περιοχή του Κόλπου.

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Η σχεδιαστική πρόθεση των Legorreta ήταν: «να σπάσει η μνημειακότητα του συνολικού κτιρίου σε πιο ανθρώπινη κλίμακα» και έτσι να επιτύχει μια πιο άνετη ατμόσφαιρα για τους μαθητές, χωρίζοντας το πρόγραμμα σε μικρότερα τμήματα για να δώσει τον χαρακτήρα χωριού.

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Τα κυριότερα τμήματα αυτού του πανεπιστημιακού συγκροτήματος των 50.093 τ.μ. περιλαμβάνουν:

 • Το Αίθριο: ο κύριος χώρος συγκέντρωσης για τους φοιτητές και τους επισκέπτες. Ένα τριώροφο αίθριο με φεγγίτες που χρησιμοποιείται καθημερινά ως αίθουσα εστίασης και για να φιλοξενούν δεξιώσεις για 250 άτομα.
 • Το Αμφιθέατρο: για μεγάλες εκδηλώσεις, διαλέξεις, συσκέψεις και συζητήσεις, με χωρητικότητα 340 ατόμων.
 • Το Κέντρο Διεθνών και Περιφερειακών Σπουδών: σχεδιασμένο να φιλοξενεί συνέδρια και συναντήσεις με τοπικές και ξένες αντιπροσωπείες, το CIRS βρίσκεται σε μια ανοιχτή αυλή μέσα στην ακαδημαϊκή πτέρυγα.
 • Η Βιβλιοθήκη: αυτή η μονάδα στεγάζει μία από τις πιο εκτεταμένες συλλογές βιβλίων και υλικού που είναι διαθέσιμες τόσο για τους φοιτητές όσο και για το κοινό.
 • Ανοιχτές αυλές, στοιχεία νερού και αίθρια: οι ανοικτές αυλές και οι ανοιχτοί χώροι εισήχθησαν από την ομάδα σχεδιασμού για να επιτρέψουν το φυσικό φως να διεισδύσει στο εσωτερικό του κτιρίου. Η χρήση των στοιχείων του νερού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου προσθέτει επίσης στον χαρακτήρα του συγκροτήματος.

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Πανεπιστήμιο Georgetown Σχολή Εξωτερικών Υπηρεσιών, Τοποθεσία: Εκπαιδευτική ΠόληΝτόχαΚατάρ, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Legorreta + Legorreta, Εκτελεστικοί Αρχιτέκτονες: Langdon Wilson International, Πελάτης: Qatar Foundation, Εμβαδόν: 50.093 τ.μ., Έτος Ολοκλήρωσης: 2012, Φωτογράφιση: Πυγμαλίων Καρατζάς

English Description – Georgetown University, School of Foreign Service in Doha Qatar designed by architects Legoreta + Legoretta


The School of Foreign Service, of Georgetown University’s Campus in Qatar, is integrated within the northern side of the Education City Campus, masterplanned by Arata Isozaki.

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Construction was provided by the Qatar Foundation under the direction of Her Highness Sheikha Mozah. The building is designed by Legorreta + Legorreta with Langdon Wilson as the executive architects. The design brings together similarities with the main campus in Washington, DC and the interpretation of the architects for the Gulf Region.

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

Legorreta’s design intent was: to break down the monumentality of the overall building to a more human scale” and thus achieving a more comfortable atmosphere for the students. The composition was done breaking the program into smaller departments in order to give a village-like character.

Photo © Pygmalion Karatzas

Photo © Pygmalion Karatzas

The main parts of this 50,093 sq.m complex include:

 • The Atrium: the main gathering space for occupants and visitors. A three storey height atriums with skylights used daily as food court and to accommodate a banquet seating capacity for 250 people.
 • The Auditorium: for large events, lectures, convocation and panel discussions, with searing capacity for 340 people.
 • The Centre for International and Regional Studies: designed to host conferences and meetings with local and foreign delegations, the CIRS is located in an open courtyard within the Academic wing.
 • The Library: this facility houses one of the most extensive collections of books and material that are available to both the students and the public.
 • Classrooms, seminar rooms, lecture halls, distance learning center: these rooms comprise the major design areas. They contain the latest in A/V equipment for instructional purposes.
 • Open Areas, Water Features and Courtyards: open courtyards and open spaces were introduced by the design team to allow natural light to penetrate into the building’s interior. The use of water features both in the interior and also at the exterior of the building also adds to the character of the complex.

Facts & Credits:

Project Title: The School of Foreign Service of Georgetown University’s Campus, Location: Education City – Doha – Qatar, Architectural Design: Legorreta + Legorreta, Executive Architects: Langdon Wilson, Client: Qatar Foundation, Area: 50,093 sq.m, Year of Completion: 2012, Photography: Pygmalion Karatzas