© Tense Architecture Network

Η πρόταση του αρχιτεκτονικού γραφείου Tense Architecture Network, στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το σχεδιασμό ενός κέντρου Δημόσιας Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, αφορά ένα νέο κτιριακό συγκρότημα που οφείλει να λειτουργεί ταυτόχρονα ως σύγχρονο δοικητήριο και ως αστικός πυκνωτής, χωροθετημένο σε ένα προνομιακό γήπεδο της πόλης της Ελευσίνας.

© Tense Architecture Network

Αποκλείοντας τις επιλύσεις επαφής της κτιριακής μάζας με το τείχος των δένδρων ή μία αμήχανα κεντρική συγκέντρωση της μάζας, η πρόταση συνίσταται σε μία διαγώνια χωροθέτηση του δομημένου η οποία εξασφαλίζει αντιστικτική σχέση με το πράσινο όριο -αφήνοντάς το να αναδειχθεί ελεύθερο– ενώ δημιουργεί δύο υπαίθριους χώρους με ριζικά διαφορετικό χαρακτήρα: Μία πλατεία προσέγγισης προς την ανατολή και έναν χώρο πρασίνου προς τη δύση.
© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

Προοπτική Εγκάρσια Τομή Β-Β, © Tense Architecture Network

Ο κύριος συνθετικός άξονας, ο άξονας βορρά-νότου, επιτρέπει την διαλεκτική σχέση των δύο σημαντικών υπαίθριων χώρων με το ανατολικό και το δυτικό όριο του κτιρίου αντίστοιχα. Από την πλευρά της πόλης και την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου η χοάνη-πλατεία οδηγεί το κοινό στο νέο δοικητήριο, ενώ από την άλλη πλευρά ο χώρος πρασίνου υποδέχεται τους πολίτες προς αναψυχή και περίπατο.
© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

Η υπάρχουσα υψηλή φύτευση προστατεύεται και αναδεικνύεται, οι γραφειακές λειτουργίες ανυψώνονται κυρίως στους υπερκείμενους ορόφους, ένας νέος κοινόχρηστος ισόγειος πόλος δημιουργείται.
© Tense Architecture Network

Ένας ελεύθερος ανυψωμένος δίσκος υποδέχεται τους πολίτες και όλες τις κοινόχρηστες λειτουργίες του συγκροτήματος αποτελώντας το συνθετικό αντίβαρο της διαγώνιας στο πεδίο χωροθέτησης.
© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

Με απόλυτα διάφανα τα όριά του, το πλέον δεκτικό, κυκλικό του σχήμα παραλαμβάνει την είσοδο και τους χώρους συγκέντρωσης κοινού φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως ο νέος, συμβολικά φορτισμένος πόλος της δημόσιας ζωής της Ελευσίνας: ένας χώρος ανοικτός στους πολίτες διαρκώς, ακόμη και μετά την λήξη τους ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, ο οποίος ταυτόχρονα ζωογονεί αλλά και τροφοδοτείται από το δίπολο του υπαίθριου χώρου που τον περιβάλλει.
© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το σχεδιασμό ενός κέντρου Δημόσιας Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Τοποθεσία: Ελευσίνα Αττικής, Αρχιτεκτονικό Γραφείο: Tense Architecture Network, Ομάδα έργου: Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος – Νέστορας Σκαντζούρης – Κωνσταντίνος Κοσμάς – Αναστάσης Διμόκας – Γιώργος Κυριαζής – Μάρθα Παναγιωτοπούλου, Δομοστατικός Σχεδιασμός: Αθανάσιος Κοντιζάς, Σύμβουλος τοπίου: Andrew Michael Clements, Η/Μ: Σπύρος Αρβανίτης, Κείμενο Παρουσίασης: Tense Architecture Network, Φωτορεαλιστικά – Σχέδια: Tense Architecture Network

English Description: Proposal for the new administration building of the Regional Unit of West Attica in the city of Elefsis, Athens designed by Tense Architecture Network

The proposal by Tense Architecture Network was submitted in the recent architectural competition for the new administration building of the Regional Unit of West Attica.
© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

Located in a privileged site at the city of Elefsis, the building complex should operate both as a contemporary administration center and as an urban condenser. By excluding any usual rectangular disposition that would overlap the impressive perimetrical tree-wall – or one that would create a massively obstructing, centrally-posed building mass- the proposed scheme consists of a slim diagonal layout which provides a contrapuntal contrapuntal relation to the valuable, existing green boundary, allowing it to stand freely, while creating two open spaces of a radically different character: A plaza eastwards and a park westwards.
© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

The main synthesis axis, north-to-south, allows for a dialectic relationship of the two major open spaces to the eastern and the western boundary of the building respectively. On the city’s side the plaza attracts citizens to the new administration facilities, while on the opposite side the green space welcomes them for leisure or a stroll.
© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

The existing eucalyptus trees are protected and highlighted at all four sides and a new common ground floor is created, while the office spaces are placed mainly on the upper floors.
© Tense Architecture Network

© Tense Architecture Network

A free standing elevated disk, receptive to the citizens and the communal functions of the complex acts as a compositional counterweight to the diagonal axis of the layout. With its perfectly transparent boundaries, this welcoming circular form hosts the entrance and the public life in Elefsis: a space that is open to citizens at all times, even past the working hours of the services, a pole which at the same time invigorates and is invigorated by the dipole of the broad outdoor spaces surrounding it.
East Elevation, © Tense Architecture Network

West Elevation, © Tense Architecture Network

Ground Floor Plan, © Tense Architecture Network

Underground Floor Plan, © Tense Architecture Network

1st Floor Plan, © Tense Architecture Network

2nd Floor Plan, © Tense Architecture Network

Facts & Credits:

Project: Architectural competition for the design of a new administration building of the Regional Unit of West Attica, Location: City of Elefsis – Attica – Athens, Architectural Design: Tense Architecture Network, Project Team: Tilemachos Andrianopoulos – Konstantinos Kosmas – Nestoras Skantzouris – Anastasis Dimokas – Giorgos Kyriazis – Martha Panagiotopoulou, Structural Design: Athanasios Kontizas, Landscaping Consultant: Andrew Michael Clements, Building Technology: Spiros Arvanitis, Text Description: Tense Architecture Network, 3D Resolution – Plans: Tense Architecture Network

Σχόλια

σχόλια

scavolini
kostal