Σχεδιασμός και οργάνωση κατασκευής: Παναγιώτης Παπανικολάου, Photo © Παναγιώτης Παπανικολάου

Ο αρχιτέκτονας Παναγιώτης Παπανικολάου ανακαίνισε ένα τυπικό Αθηναϊκό διαμέρισμα της δεκαετίας του 1960, στους πρόποδες του Λυκαβηττού, στην συνοικία της Νεάπολης, θέτοντας ως κεντρική συνθετική ιδέα, όχι μόνο την προσαρμογή του διαμερίσματος στις σύγχρονες ανάγκες των νέων ιδιοκτητών του, αλλά και τον σεβασμό στον υφιστάμενο χαρακτήρα του διαμερίσματος, μέσω της διατήρησης και της αποκατάστασης όλων των χαρακτηριστικών στοιχείων της εποχής, όπως τα ξύλινα δάπεδα, τύπου ψαροκόκκαλο, καθώς και τα διαφορετικά μαρμάρινα δάπεδα μωσαϊκού.

Η επέμβαση αφορά διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Λυκαβηττού, στην Αθηναϊκή συνοικία της Νεάπολης.
Σχεδιασμός και οργάνωση κατασκευής: Παναγιώτης Παπανικολάου, Photo © Παναγιώτης Παπανικολάου

Παρ’ ότι το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυκατοικίας «μαζικής παραγωγής» της περιόδου του 1960, το εσωτερικό του διαμερίσματος αποκάλυψε ενδιαφέρουσες κατασκευαστικές λεπτομέρειες της εποχής.
Σχεδιασμός και οργάνωση κατασκευής: Παναγιώτης Παπανικολάου, Photo © Παναγιώτης Παπανικολάου

Επομένως, ο στόχος δεν ήταν μόνο η προσαρμογή του διαμερίσματος στις σύγχρονες ανάγκες των νέων ιδιοκτητών του, αλλά και ο σεβασμός στον υφιστάμενο χαρακτήρα του διαμερίσματος μέσω της διατήρησης και της αποκατάστασης όλων των χαρακτηριστικών στοιχείων της εποχής, όπως τα ξύλινα δάπεδα τύπου ψαροκόκκαλο καθώς και τα διαφορετικά μαρμάρινα δάπεδα μωσαϊκού.
Σχεδιασμός και οργάνωση κατασκευής: Παναγιώτης Παπανικολάου, Photo © Παναγιώτης Παπανικολάου

Στους κύριους χώρους της κατοικίας χρησιμοποιήθηκαν μοντέρνα επίπλα με αναφορές στη δεκαετία κατασκευής του διαμερίσμαστος, καθώς και απαλά χρώματα τα οποία αναδεικνύουν τα δάπεδα, τα έπιπλα και τη συλλογή έργων τέχνης των ιδιοκτητών.
Σχεδιασμός και οργάνωση κατασκευής: Παναγιώτης Παπανικολάου, Photo © Παναγιώτης Παπανικολάου

“Τα επανασχεδιασμένα μπάνια επενδύθηκαν με πλακάκια τύπου μωσαϊκού, αποτελώντας μια σαφή αλλά και ταυτόχρονα διακριτή συνέχεια των υφιστάμενων δαπέδων”.

Σχεδιασμός και οργάνωση κατασκευής: Παναγιώτης Παπανικολάου, Photo © Παναγιώτης Παπανικολάου

“Στη νέα κουζίνα χρησιμοποιήθηκαν ελαφριά και φωτεινά χρώματα, τα οποία αναδεικνύουν τα υφιστάμενα δάπεδα και δρουν συμπληρωματικά μεταξύ τους”.

Σχεδιασμός και οργάνωση κατασκευής: Παναγιώτης Παπανικολάου, Photo © Παναγιώτης Παπανικολάου

Σχεδιασμός και οργάνωση κατασκευής: Παναγιώτης Παπανικολάου, Photo © Παναγιώτης Παπανικολάου

Τέλος, παρ’ ότι το διαμέρισμα βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά το λόφο του Λυκαβηττού, η πυκνή δόμηση της περιοχής δεν του επιτρέπει την οπτική επαφή με το λόφο.
Σχεδιασμός και οργάνωση κατασκευής: Παναγιώτης Παπανικολάου, Photo © Παναγιώτης Παπανικολάου

Επομένως επιχειρήθηκε η συμβολική επανασύνδεση της κατοικίας με το φυσικό τοπίο μέσω της χρήσης φυτών εσωτερικού χώρου.
Σχεδιασμός και οργάνωση κατασκευής: Παναγιώτης Παπανικολάου, Photo © Παναγιώτης Παπανικολάου

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Τίτλος έργου: Διαμέρισμα στη Νεάπολη, Τυπολογία: Ανακαίνιση, Τοποθεσία: Νεάπολη – Αθήνα, Σχεδιασμός και οργάνωση κατασκευής: Παναγιώτης Παπανικολάου, Επιφάνεια: 92 m², Έτος Κατασκευής: 2020, Κείμενο παρουσίασης – Φωτογραφίες: Παναγιώτης Παπανικολάου

Προμηθευτές έργου:

Έπιπλά: Deco2 – DmodInterniSETΠαναγιώτης Παπανικολάου (ειδικές κατασκευές), Φωτισμός: DModEgloIkeaMobelarisGallis, Ζωγραφικά έργα: Ι. Μοραλης – Π. Παπανικολάου, Ειδη υγιεινής: PapapolitisIl Bagno (πλακίδια τύπου μωσαϊκού), Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πριζοδιακόπτες: LegrandABB, Κουφώματα Αλουμινίου: Alumil 9660 (TECHNIKAL)

English description: Architect Panagiotis Papanikolaou renovated a typical 1960’s apartment in Neapoli, Athens, aiming not only to adjust the apartment so that it meets its new owners’ contemporary needs but also respect its existing character by retaining and restoring all the representative elements of that time such as the herringbone oak floor and different terrazzo floors.

The apartment is located in the Athenian neighborhood of Neapoli, just beneath the Hill of Lycabettus. Despite the fact that the building is a representative example of a ‘mass production’ apartment building of the 1960’s period, the interior of the flat revealed interesting construction details of that era.
Design & Construction Management: Panagiotis Papanikolaou, Photo © Panagiotis Papanikolaou

Therefore, the aim was not only adjusting the apartment so that it meets its new owners’ contemporary needs but also respecting its existing character by retaining and restoring all the representative elements of that time such as the herringbone oak floor and different terrazzo floors.
Design & Construction Management: Panagiotis Papanikolaou, Photo © Panagiotis Papanikolaou

Mid-Century Modern furniture, referring to the decade of the apartment’s construction was used in the main spaces of the apartment along with soft colors that highlight the floor, the furniture and the owners’ art collection.
Design & Construction Management: Panagiotis Papanikolaou, Photo © Panagiotis Papanikolaou

“The redesigned bathrooms were cladded with terrazzo tiles that create a distinct continuity with the existing terrazzo floors”.

Design & Construction Management: Panagiotis Papanikolaou, Photo © Panagiotis Papanikolaou

“Bright and light colors were also used in the kitchen, allowing the existing floors to work in harmony with the new design and become the highlight of the space”.

Design & Construction Management: Panagiotis Papanikolaou, Photo © Panagiotis Papanikolaou

Despite the fact that the apartment is located only a few meters away from the Hill of Lycabettus, the dense built form of the area does not allow visual contact with the hill.
Floor details, © Panagiotis Papanikolaou

Therefore, the use of indoor plants acts as a symbolic attempt to reconnect the space with the natural landscape.
Floor details, © Panagiotis Papanikolaou

Facts & Credits:

Project title: Apartment in Neapoli, Typology: Renovation, Location: Neapoli – Athens, Design & Construction management: Panagiotis Papanikolaou, Size: 92 sqm, Year of construction: 2020, Text description – Photography: Panagiotis Papanikolaou

Suppliers:

Furniture: Deco2 – Dmod – Interni – SET – Panagiotis Papanikolaou (custom furniture), Lighting: DMod – Eglo – Ikea – MobelarisGallis, Artwork: I. Moralis – P. Papanikolaou, Sanitary Ware: Papapolitis – Il Bagno (terrazzo tiles), Electrical Equipment: LegrandABB, Aluminum Window Frames: Alumil 9660 (TECHNIKAL)