Το «πράσινο» φως άναψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εγκρίνοντας το πρακτικό διαπραγμάτευσης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος με την επωνυμία «Μπάγκειος Επιτροπή», σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», ως μισθώτρια εταιρία, για το ακίνητο επί της οδού Αρμοδίου 12 στην Αθήνα, τεσσάρων ορόφων, συνολικής επιφάνειας 798,97 τ.μ.

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, το ακίνητο που μισθώθηκε για 30 χρόνια θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο δυναμικότητας οκτώ (8) διαμερισμάτων – τετράκλινων δωματίων με υποδομές για την εξυπηρέτηση ποικίλων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, προβλέπονται εργασίες για την αποκατάστασης, τη λειτουργία και την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του κτηρίου.
Το μηνιαίο μίσθωμα για την πρώτη πενταετία ορίσθηκε σε 2.500 ευρώ, για τη δεύτερη πενταετία 3.000 ευρώ, για την τρίτη πενταετία 3.500 ευρώ, για την τέταρτη πενταετία 4.000 ευρώ, για την πέμπτη πενταετία 4.500 ευρώ και για την έκτη πενταετία 5.000 ευρώ.
Τέλος, για την αποπεράτωση των εργασιών, ορίζεται χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της μίσθωσης.
Δείτε την επίσημη απόφαση εδώ